Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Συζήτηση για μισθούς αξιωματούχων

Η μεταρρύθμιση στο δημόσιο σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών
Θέμα και για την εισαγωγή μηχανισμού διασφάλισης της διατήρησης του ύψους του κρατικού μισθολογίου σε λογικά δημοσιονομικά πλαίσια

Σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, η οποία συνέρχεται σήμερα στις 09.30 το πρωί.
Όπως φαίνεται από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Βουλής, το πρώτο θέμα στη σημερινή ατζέντα τιτλοφορείται: Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας, ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. Στις λεπτομέρειες του θέματος αναφέρεται ότι θα συζητηθεί η ανάθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης δημόσιων υπαλλήλων και εφαρμογής εσωτερικών ελέγχων, καθώς και εισαγωγή της Κατηγορίας Θέσεων «Θέσεις Διατμηματικής Προαγωγής - Κλ. Α13».
Προαγωγές και αξιολογήσεις
Θα συζητηθεί επίσης και ο «περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016». Η συζήτηση αφορά τις νέες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για σκοπούς ανέλιξης δημόσιων υπαλλήλων σε θέσεις προαγωγής, διατμηματικής προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής και άλλες συναφείς ρυθμίσεις.
Πλήρωση θέσεων και μισθοί
Το επόμενο θέμα αφορά στον «περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικό) Νόμο του 2016» και συγκεκριμένα στην «απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7».
Συζήτηση θα γίνει και για τον περί Κρατικού Μισθολογίου (Προσαυξήσεις, Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή και Γενικές Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων των Αξιωματούχων και των Εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας) Νόμο του 2016.
Στις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου περιλαμβάνεται και η εισαγωγή μηχανισμού διασφάλισης της διατήρησης του ύψους του κρατικού μισθολογίου σε λογικά δημοσιονομικά πλαίσια.
Η Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει και τα ακόλουθα:
*Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2015 (Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κινητικότητα υπαλλήλων μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου).
*Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2016 (Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων).
*Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 [Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το έτος 2014 για την κάλυψη ελλείμματος που προέκυψε από φόρο εισοδήματος επί του πλεονάσματος του ΔΣΜΚ για το έτος 2014].
* Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. (Τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το έτος 2014 για την κάλυψη επιπρόσθετων δαπανών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή, που προέκυψαν κατά το έτος 2014).
Έκδοση νομισμάτων
Στη σημερινή συνεδρία έχουν προστεθεί για να συζητηθούν μετά το μεσημέρι και θέματα που αφορούν την Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Συγκεκριμένα, θα γίνει συζήτηση για τροποποίηση του νόμου σε σχέση με τη διεξαγωγή συνεδριών του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας και με ηλεκτρονικά μέσα και διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Επιτροπής Προσωπικού της τράπεζας σε περίπτωση χηρείας θέσης στην εν λόγω επιτροπή.
Επίσης θα συζητηθεί και τροποποίηση του νόμου για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων έκδοσης κερμάτων από την Κεντρική Τράπεζα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Μετά τις 3 το απόγευμα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, η Επιτροπή Οικονομικών θα ασχοληθεί με τον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τροποποιητικό νόμο για τις ρυθμίσεις που αφορούν «την πρόσληψη προσωπικού και την ποινική δίωξη εναντίον του Προέδρου, Αντιπροέδρου και άλλων μελών του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του προσωπικού της».
Στη συνέχεια θα συζητηθεί θέμα αποδέσμευσης πιστώσεων που αφορούν τη χορηγία προς το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για το 2016, ενώ θα γίνουν τοποθετήσεις για τον περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμο του 2016, καθώς και τους περί της δημοσιονομικής ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμούς του 2016.
Δεκάδες προσκεκλημένοι
Στη σημερινή συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.


Κλήθηκαν επίσης να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), καθώς και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου. Τέλος για τα θέματα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου κλήθηκε να παραστεί στη συνεδρία ο Πρόεδρός του, Δημήτρης Γεωργιάδης.
Έρανοι και εμπορία προσώπων
Σήμερα συνέρχεται στην τακτική της συνεδρία και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
*Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
*Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ).
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, της Αστυνομίας, του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies), της Οργάνωσης Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης «ΣΤΙΓΜΑ», της Οργάνωσης Cyprus Stop Trafficking και της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ).
Τέλος η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα προβεί σε μελέτη και προγραμματισμό για τις εκκρεμότητες ενώπιόν της, αλλά και την εγγραφή νέων θεμάτων προς συζήτηση.
Αύριο τα προβλήματα στις βιομηχανικές περιοχές
Σημειώνεται ότι αύριο Τρίτη η Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεχίσει τη συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές περιοχές. Στη συνεδρία θα παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΥΒΙΠ), της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ.

Υποστηρίξτε τη