Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Προσωπικός ή ειδικός γιατρός;

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις επισκέψεις στα σε ιατρούς

Απαντήσεις σε ερωτήματα, που μπορεί να σας δημιουργούνται εύλογα σχετικά με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), δίνει για τρίτη συνεχή εβδομάδα η «Σημερινή». Με τη βοήθεια των αρμοδίων επιχειρούμε πιο κάτω να καταγράψουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επικείμενη εφαρμογή του νέου συστήματος. Αυτήν τη φορά επιδιώκουμε να λύσουμε τις απορίες σας σε σχέση με τις επισκέψεις σε προσωπικούς ιατρούς (ΠΙ) και σε ειδικούς ιατρούς (ΕΙ).
1. Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση δικαιούχων σε ΕΙ και τι πληρώνει ο δικαιούχος κάθε φορά;


Ο δικαιούχος έχει πρόσβαση σε ΕΙ της επιλογής του για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς είτε μέσω παραπομπής από άλλο παροχέα υγείας είτε απευθείας.


Σε περίπτωση απευθείας πρόσβασης σε ΕΙ, χωρίς παραπεμπτικό, ο δικαιούχος θα καταβάλλει τη «Συνεισφορά Ι», δηλαδή το ποσό των 25 ευρώ.


Σε περίπτωση πρόσβασης σε ΕΙ μέσω παραπεμπτικού, ο δικαιούχος θα καταβάλλει συμπληρωμή ύψους 6 ευρώ.


Η κάθε ακτινοδιαγνωστική εξέταση από ακτινολόγο μετά από παραπομπή ΠΙ ή ΕΙ θα χρεώνεται με συμπληρωμή 10 ευρώ.


Οι εξετάσεις από κυτταρολόγους και παθολογοανατόμους δεν θα χρεώνονται με συμπληρωμή.


Σημειώνεται ότι η απευθείας πρόσβαση στην Ειδική Ομάδα ΕΙ για διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικό δεν θα καλύπτεται καθόλου από το ΓεΣΥ.
2. Σε ποιους παροχείς παραπέμπει ο ΕΙ;


Ο ΕΙ παραπέμπει δικαιούχους σε άλλους παροχείς ως ακολούθως:


• σε εργαστήριo,


• σε ειδική ομάδα ΕΙ για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων. Στην ειδική ομάδα ΕΙ ανήκουν οι πιο κάτω ιατρικές ειδικότητες:


ακτινοδιαγνωστική,


πυρηνική ιατρική,


κυτταρολογία,


παθολογική ανατομική (ιστοπαθολογία),


• σε νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020),


• σε ΤΑΕΠ (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020),


• σε νοσηλευτή, μαία και άλλον επαγγελματία υγείας (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020),


• σε κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας υγείας (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020),


• σε κέντρο ιατρικής αποκατάστασης (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020).


Επίσης ο ΕΙ εκδίδει συνταγές για φάρμακα.
3. Για πόσες επισκέψεις διαρκεί το παραπεμπτικό από ΕΙ στην Ειδική Ομάδα ΕΙ για διαγνωστικές εξετάσεις:


Το εν λόγω παραπεμπτικό από ΕΙ σε ιατρό της Ειδικής Ομάδας ΕΙ ισχύει για μια επίσκεψη και για 1 μήνα.
4. Ποιο το ωράριο εργασίας των ΠΙ και των ΕΙ;


Τόσο οι ΠΙ όσο και οι ΕΙ παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με το ωράριο που οι ίδιοι επιλέγουν. Οι ιατροί και το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν το πρόγραμμα επισκέψεων σύμφωνα με τις ανάγκες των δικαιούχων, π.χ. ειδικές ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν για μια επείγουσα ή/και σύνθετη περίπτωση, αλλά και για έναν δικαιούχο με επιδείνωση μιας χρόνιας πάθησης.
5. Πόσο συχνά μπορεί ο δικαιούχος να επισκέπτεται τον ΠΙ;


Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό επισκέψεων που μπορεί να διενεργήσει ο δικαιούχος στον προσωπικό ιατρό του.
6. Παραπέμπει ο ΠΙ τον ασθενή του στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ);


Ο ΠΙ θα μπορεί να εκδίδει παραπεμπτικό για τα ΤΑΕΠ ή να ρυθμίζει επείγουσα μεταφορά με ασθενοφόρο στα ΤΑΕΠ ανάλογα με την περίπτωση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επισκέπτονται τα ΤΑΕΠ και χωρίς παραπεμπτικό.
7. Υπάρχει ποσό συμπληρωμής που πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος κατά την επίσκεψη σε ΠΙ;


Ο δικαιούχος δεν θα καταβάλλει συμπληρωμή για τις επισκέψεις του στον προσωπικό ιατρό.
8. Μπορεί ένας δικαιούχος να λάβει κατ’ οίκον περίθαλψη από τον ΠΙ;


Δικαιούχοι οι οποίοι θεωρούνται, στη βάση συγκεκριμένων και καθορισμένων κριτηρίων, ως μόνιμα κατακεκλιμένοι, θα δικαιούνται να λάβουν κατ’ οίκον ιατρική φροντίδα από τον προσωπικό ιατρό με μέγιστο αριθμό τις 6 επισκέψεις τον χρόνο ανά μόνιμα κατακεκλιμένο δικαιούχο.
9. Πώς θα έχουν πρόσβαση σε ΠΙ οι κάτοικοι απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών;


Οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Υγείας προβλέπουν τη διατήρηση των υφιστάμενων αγροτικών κέντρων για εξυπηρέτηση των κατοίκων απομακρυσμένων ή/και ορεινών περιοχών. Οι δικαιούχοι διατηρούν όμως το δικαίωμα να εγγραφούν σε ΠΙ της επιλογής τους, τον οποίο θεωρούν ότι θα τους εξυπηρετεί καλύτερα.
10. Τι γίνεται αν δεν υπάρχει συμβεβλημένος με τον ΟΑΥ παιδίατρος στην περιοχή που ζω για να εγγράψω το παιδί μου;


Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβεβλημένος με τον ΟΑΥ παιδίατρος στην περιοχή όπου ζείτε ή σε διαχειρίσιμη για σας απόσταση, μπορείτε να εγγράψετε το παιδί σας σε κατάλογο δικαιούχων ΠΙ για ενήλικες μέσω της συμπλήρωσης σχετικής αίτησης.

Υποστηρίξτε τη