Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

LifeStories 2018: «Ταξίδι Ανασκόπησης» από τον Οργανισμό Νεολαίας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου πραγματοποίησε με επιτυχία την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, την εκδήλωση «LifeStories 2018 - Ταξίδι Aνασκόπησης». H πρωτοβουλία LifeStories υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και αποσκοπεί στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών, όπως η δημοκρατία, η πολιτότητα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική ενσωμάτωση, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας και της σημασίας μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.


Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τη σημασία της πρωτοβουλίας LifeStories, το τι πέτυχε, τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιό της, ενώ παράλληλα είχαν και την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μία ανοιχτή συζήτηση με τα Role Models, τους πρωταγωνιστές του LifeStories, για να ενημερωθούν και να εμπνευστούν από τη δράση και το έργο τους στην κυπριακή κοινωνία. Η πρωτοβουλία LifeStories θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά με νέους πρωταγωνιστές και νέες ενδιαφέρουσες ιστορίες, με στόχο πάντα να εμπνεύσει, να ενδυναμώσει, να συγκινήσει και να προβληματίσει.

Υποστηρίξτε τη