Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δεν κάνει πίσω ο Χαμπιαούρης για τα τετράμηνα

Ο Υπουργός Παιδείας βάζει τελεία στο θέμα της κατάργησης της εφαρμογής των εξετάσεων τετραμήνων, τονίζοντας πως η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία

Κάθετος στο ζήτημα της εφαρμογής των εξετάσεων τετραμήνων στα σχολεία παρουσιάζεται σε συνέντευξή του στη «Σημερινή» ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), Δρ Κώστας Χαμπιαούρης. Ο Υπουργός τονίζει πως η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τη νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή σε αυτό το θέμα, ενώ παράλληλα εξηγεί γιατί δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα να προχωρήσει η εγκατάσταση κλιματιστικών στις τάξεις, κάτι το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών.

Περαιτέρω, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός καταγράφει τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου του και ανοίγει τα χαρτιά του όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Ακόμα μια φορά είδαμε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να στιγματίζεται από διαμαρτυρίες τόσο από πλευράς εκπαιδευτικών όσο και από πλευράς μαθητών. Πώς απαντά το Υπουργείο στις ανησυχίες που εκδηλώνονται, ιδιαίτερα για τις εξετάσεις τετραμήνων; Υπάρχει περιθώριο νέας αναβολής της εφαρμογής τους, ώστε να επέλθει ηρεμία στα σχολεία;

Κατ’ αρχάς, διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) είναι υποχρεωμένο να τηρήσει τη νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων για το συγκεκριμένο θέμα. Οι κανονισμοί που κατατέθηκαν στη Βουλή ήταν αποτέλεσμα διαλόγου και εντατικών διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ως εκ τούτου, έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες, ώστε να εφαρμοστεί η αξιολόγηση των μαθητών στο πλαίσιο των τετραμήνων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θεωρούμε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ούτε από τους μαθητές ούτε από τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους το ΥΠΠΑΝ θα στηρίξει στην εφαρμογή του θεσμού.

Συγκεκριμένα:

 1. Δημιουργήθηκε Υπηρεσία Συντονισμού των Εξετάσεων, η οποία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό όχι μόνο των εξετάσεων που θα δώσουν οι μαθητές κατά το Α΄ και Β΄ Τετράμηνο, αλλά και τη λεπτομερή καταγραφή των εργασιών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 2. Στα σεμινάρια του Σεπτεμβρίου, στα οποία συμμετέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, έγινε εκτενής ενημέρωση για το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών και παρουσιάστηκαν με λεπτομέρεια οι αλλαγές για την Α΄ τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.
 3. Μελετήθηκε ο διδακτικός χρόνος του κάθε τετραμήνου, όπως και αναπροσαρμόστηκαν, από τους Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης, τα Αναλυτικά Προγράμματα.
 4. Πραγματοποιούνται καθημερινές επισκέψεις από τους Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, στα σχολεία τους, προκειμένου να επιβλέπουν την πορεία των μαθημάτων αλλά και να συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς για διάφορα ζητήματα που αφορούν στη νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών της Α΄ Λυκείου.
 5. Ετοιμάζεται υλικό από τους αποσπασμένους Συμβούλους στο ΥΠΠΑΝ, με οδηγίες των Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι άκρως βοηθητικό στην αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.

Τι γίνεται με τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για την εγκατάσταση κλιματιστικών στις τάξεις; Γιατί δεν προχωρεί το θέμα;

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στηρίζεται στις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενθαρρύνοντας τη χρήση παθητικών συστημάτων δροσισμού-αερισμού και αποτρέποντας τη χρήση ενεργοβόρων συστημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός και η ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων και η γενική αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών κτηρίων γίνεται με τη χρήση προηγμένων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, τα οποία είναι ιδανικά για κτήρια εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η χρήση ανεμιστήρων, που ήδη εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια, συνεισφέρει στην επίτευξη θερμικής άνεσης.

Παρόλα αυτά, το ΥΠΠΑΝ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία σύστασης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, για να διερευνήσει εις βάθος το εν λόγω θέμα και να προβεί σε συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του ΥΠΠΑΝ και σε ποιες άλλες αλλαγές έχει προχωρήσει για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος;

Για την επόμενη διετία, στο πλαίσιο του Στρατηγικού του Σχεδιασμού και των επιδιώξεών του, το ΥΠΠΑΝ θα επικεντρωθεί κυρίως σε πέντε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, για τις οποίες εκπονείται πρόγραμμα δράσης όλων των διευθύνσεων και υπηρεσιών του, με στόχο πάντοτε την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και κατ’ επέκτασιν τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Στις προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνονται:

 1. Η αξιολόγηση του μαθητή σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
 2. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
 3. Η πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας στις σχολικές μονάδες.
 4. Η ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
 5. Η Ειδική Εκπαίδευση - Ενιαία Εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, έχουμε, μεταξύ άλλων, προχωρήσει και:

 • Στην επέκταση του ορίου ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Προδημοτική τάξη και στην Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Η Απόφαση άρχισε να εφαρμόζεται από φέτος στην Προδημοτική Εκπαίδευση.
 • Στη μετεξέλιξη της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική-Εμπορική Σχολή ειδικού ενδιαφέροντος, με τη λειτουργία του λυκειακού κύκλου σπουδών να αρχίζει από τη φετινή σχολική χρονιά.
 • Στην εφαρμογή του προγράμματος S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering και Mathematics) σε εννέα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2019-2020.
 • Στην εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ενιαίων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.
 • Στην ενίσχυση της διδασκαλίας δεξιοτήτων χρήσης Ψηφιακών Τεχνολογιών στις Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικών Σχολείων.
 • Στην αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την έναρξη της λειτουργίας νέων κλάδων και ειδικοτήτων, την επέκταση του θεσμού των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παγκύπρια -ιδρύθηκαν τρεις νέες σχολές- και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε αλλαγές και εντός του Υπουργείου;

Έχουμε ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, με στόχο πάντοτε τη βελτίωση των δομών του ΥΠΠΑΝ, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Στις ενέργειες αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

Α) Η δημιουργία: μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όπως και μονάδας για τη Διά Βίου Μάθηση.

Β) Η πρόσληψη, για πρώτη φορά, μόνιμου προσωπικού, το οποίο θα στελεχώνει το Υπουργείο, καθώς και η αναδιοργάνωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (ΓΕΔΥ), της Ομάδας Άμεσης παρέμβασης (ΟΑΠ) και του Παρατηρητηρίου για τη Βία (ΠΑΒΙΣ).

Ακούγονται επικρίσεις από διάφορες πλευρές για παρεμβάσεις της Εκκλησίας στα της Παιδείας. Τι απαντάτε ως Υπουργός;

Είναι ξεκάθαρο ότι, από την εφαρμογή του Συντάγματος μετά το 1963, αλλά και την κατεύθυνση που δίνει σήμερα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, την εκπαιδευτική πολιτική την καθορίζει το ΥΠΠΑΝ, με επικεφαλής τον Υπουργό Παιδείας.

Ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας, ο οποίος συνεργάζεται με πολλούς και διάφορους θεσμούς και φορείς στην κοινωνία, θεωρώ πως μπορεί να έχει συνεργασία και με την Εκκλησία. Ξεκαθαρίζω, όμως, ότι είναι διακριτές οι αρμοδιότητες και η εξουσία του καθενός.

Τι απαντάτε σ' αυτούς που λένε πως η τεχνική εκπαίδευση είναι ο φτωχός συγγενής; Έγιναν κινήσεις από πλευράς Υπουργείου για να τους διαψεύσετε;

Σε καμία περίπτωση η Τεχνική Εκπαίδευση δεν είναι ο φτωχός συγγενής. Αντίθετα, καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες από το ΥΠΠΑΝ, οι οποίες έχουν ως στόχο το να παρέχεται στους μαθητές και τις μαθήτριές μας μια υψηλής ποιότητας Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Συγκεκριμένα, στις προσπάθειες αυτές συγκαταλέγονται:

 1. Το Σχέδιο Δράσης για τα σχολικά εγχειρίδια της Τεχνικής Εκπαίδευσης, το οποίο ετοιμάστηκε από το ΥΠΠΑΝ και ήδη άρχισε να υλοποιείται, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα με τον καλύτερο τρόπο.
 2. Η ένταξη, για πρώτη φορά, στα διδακτικά βιβλία της σχολικής χρονιάς 2019-2020, 110 νέων τίτλων βιβλίων των ΕΠΑΛ Ελλάδας (εκδόσεις ΙΤΥΕ), τους οποίους επέλεξαν η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 3. Η ενίσχυση, τον τελευταίο χρόνο, με προσωπικό της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 4. Η δημιουργία νέων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι δίνουν νέα προοπτική στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (π.χ. Αμπελουργίας-Οινοποιίας, Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας, Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων κ.ά.).
 5. Η υλοποίηση, σε μεγάλο βαθμό, του Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τον όποιο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο το 2015 και ο οποίος αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.

Όσον αφορά την ειδική εκπαίδευση, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μεταρρύθμιση και τι περιλαμβάνει;

Για το θέμα το ΥΠΠΑΝ εξασφάλισε τεχνική βοήθεια από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην ειδική εκπαίδευση. Η πρώτη φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί με την υποβολή του προσχεδίου του νομοσχεδίου, ενώ τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης, που στοχεύει στην ετοιμασία των κανονισμών που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του νόμου πλαίσιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020. Τα τελικά κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών θα προωθηθούν μαζί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφιση, ικανοποιώντας το αίτημα που υπέβαλαν οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Με τη νέα νομοθεσία για την Ενιαία Εκπαίδευση διασφαλίζεται ότι όλα τα παιδιά ασκούν το δικαίωμά τους σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες, φοιτώντας με τους συνομηλίκους τους στην τοπική τους κοινότητα και περιλαμβάνει τη μάθηση και διδασκαλία που στηρίζεται στον καθολικό σχεδιασμό και παρέχει την αναγκαία στήριξη σε όλα τα παιδιά, για τη συνολική ανάπτυξή τους σε όλους τους τομείς (εκπαιδευτικό, ψυχοσυναισθηματικό, κοινωνικό) και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της προεπαγγελµατικής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η ενιαία εκπαίδευση βασίζεται στην προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο κοινωνικό μοντέλο και στις αρχές του καθολικού σχεδιασμού. Στο προσχέδιο του νόμου χρησιμοποιείται ο όρος «μαθητές», αναφερόμενος σε όλα τα παιδιά συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν σε «ευάλωτες και ειδικές ομάδες μαθησιακού πληθυσμού» και αυτά που αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης παιδιού-περιβάλλοντος και χρειάζονται επιπρόσθετη υποστήριξη.

Υποστηρίξτε τη