Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η Αγία Νάπα στον κόσμο του Blockchain

Ο πρώτος Δήμος παγκυπρίως που ψηφιοποιεί την έκδοση και πιστοποίηση εγγράφων

Η πρώτη πόλη στην Κύπρο, και μάλιστα η πρώτη Αρχή του κρατικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα γίνεται η Αγία Νάπα, που υιοθετεί την τεχνολογία blockchain στην ηλεκτρονική πιστοποίηση και επαλήθευση εγγράφων και πιστοποιητικών. Πρόκειται για μία καινοτόμο και σημαντική τεχνολογία, η οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αλλάξει τον τρόπο και τις διαδικασίες πιστοποίησης εγγράφων σε επιχειρήσεις αλλά και στην κρατική μηχανή.

Τι είναι το blockchain

Σύμφωνα με τον Δήμο Αγίας Νάπας, το Blockchain είναι η τεχνολογία που στηρίζει τα κρυπτονομίσματα, όπως είναι το bitcoin. Ουσιαστικά είναι μια βάση δεδομένων (database), που καταγράφει και επεξεργάζεται συναλλαγές μέσω ενός κατανεμημένου δικτύου υπολογιστών, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης μια κεντρικής οντότητας για την επιβεβαίωσή τους. Όλα τα πρόσωπα του δικτύου blockchain δημιουργούν και μοιράζονται από κοινού ένα αρχείο. Προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουμε την έννοια Blockchain, μπορούμε να πούμε ότι το Blockchain είναι ένας δημόσιος ψηφιακός κατάλογος ή λογιστικό βιβλίο (ledger), που περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές ή κοινοποιήσεις που έχουν εκτελεστεί και καταγραφεί σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο ή σειρά συναλλαγών. Η διαδικασία δημιουργίας και διαφύλαξης του αρχείου αυτού καθορίζεται και ελέγχεται από ένα Σύνταγμα κανόνων, που ονομάζεται πρωτόκολλο συναίνεσης. Οι κανόνες αυτοί συντάσσονται με βασικό γνώμονα την κατ’ εξαίρεση ανάγκη ύπαρξης εμπιστοσύνης ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά.

Η δημόσια πρόσβαση στο blockchain διευκολύνει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και τη διάχυση της πληροφορίας. Στο ίδιο πλαίσιο, διευκολύνεται η ελεγκτική διαδικασία και η ασφάλεια των συναλλαγών με την εξάλειψη κάθε ενδεχομένου παραβάσεων, ακριβώς εξαιτίας της δημόσιας φύσης των δεδομένων. Ταυτόχρονα, εκλείπει και η ανάγκη για ενδιάμεσα μέρη που αυξάνουν το κόστος, αφού όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη συναλλαγή βρίσκονται κρυπτογραφημένες μέσα στο blockchain. Έτσι, για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν αρκετά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο με την κατάργηση μίας σειράς διαδικασιών που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα.

Απ’ εκεί και πέρα, υπάρχουν μία σειρά από υπηρεσίες και λύσεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο που θα μπορούν να γίνουν καλύτερες, πιο ασφαλείς και να απαιτούν λιγότερο χρόνο υλοποίησης με τη χρήση του blockchain. Όπως υπάρχουν και αρκετές ακόμη ιδέες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία και να δημιουργήσουν πολλά νέα προϊόντα και λύσεις για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η χρήση της τεχνολογίας Blockchain παρέχει βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα, αυξημένη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις διεργασίες και μείωση κόστους.

Η περίπτωση του Ντουμπάι

Καλό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Ντουμπάι, που σκοπεύει μέχρι το 2020 να είναι η πρώτη πόλη που αφομοιώνει πλήρως την τεχνολογία blockchain. Η επεξεργασία αιτήσεων επικύρωσης, πληρωμές λογαριασμών και ανανεώσεις άδειών προνοούν τη δημιουργία περισσότερων από 100 εκατομμυρίων εγγράφων ετησίως. Μέχρι το 2020, όλα αυτά θα πραγματοποιούνται ψηφιακά στο blockchain. Η μετάβαση από το χαρτί στο Ντουμπάι αναμένεται ότι θα εξοικονομήσει 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια (5,5 δισεκατομμύρια AED) σε διοικητικές δαπάνες ετησίως, θα μειώσει τις εκπομπές C02 κατά 114 MTons και θα απελευθερώσει 25,1 εκατομμύρια ώρες οικονομικής δραστηριότητας.

Η Αγία Νάπα πρωτοπορεί

Ο Δήμος Αγίας Νάπας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, προχώρησε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο θεωρείται το πρώτο παγκοσμίως στην εκπαίδευση για την τεχνολογία Blockchain. Έτσι η δημοτική Αρχή της Αγίας Νάπας καθίσταται η πρώτη παγκύπρια που θα αξιοποιεί πλέον τη συγκεκριμένη τεχνολογία για την ηλεκτρονική επαλήθευση πιστοποιητικών γάμου και στην έκδοση επίσημων ψηφιακών πιστοποιητικών των εκάστοτε πρεσβευτών της.

Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος τόνισε ότι πρόκειται γι’ ακόμη μια καινοτομία, την οποία η Αγία Νάπα αξιοποιεί και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τίθενται οι βάσεις για εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών στην πόλη, όπως είναι το Blockchain, αλλά και θέματα τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνης πόλης. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ετοιμάζεται πρόταση με το πανεπιστημιακό ίδρυμα που να αφορά την εισαγωγή ψηφιοποίησης και blockchain στο θέμα της υδατοπρομήθειας, πρόταση η οποία σύντομα θα κατατεθεί για διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ευκαιρίες και για κρατική μηχανή

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο CEO της θυγατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου “Block.co”, Αλέξης Νικολάου, το Blockchain αποτελεί όχι μόνο μια σπουδαία υπηρεσία, αλλά και την πιο ασφαλή τεχνολογία, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης αλλά και πιστοποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας, είτε αυτή αφορά περιουσιακά στοιχεία είτε bitcoins είτε ακόμη και τα έγγραφα του δημοσίου τομέα. Τόνισε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν ήδη αξιοποιήσει αυτήν την τεχνολογία, όπως η Εσθονία, η Μάλτα και το Ντουμπάι, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κάθε κυβερνητική υπηρεσία της χώρας μας.

Υποστηρίξτε τη