Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τα επόμενα βήματα της μεταρρύθμισης

Οι κυριότερες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας - Στην τελική ευθεία πέρασαν τα νέα σχέδια αξιολόγηγης μαθητών και εκπαιδευτικών, η μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της τεχνικής

Τις κυριότερες πολιτικές που δρομολογούνται να γίνουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Χαμπιαούρης, μιλώντας κατά τον απολογισμό του έργου που επιτελέσθηκε στο Υπουργείο του κατά τον τελευταίο χρόνο.
Αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών


Ανάμεσα στις πολιτικές που προωθούνται από το Υπουργείο στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η πρόταση για Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης του Μαθητή/Μαθήτριας, η οποία ετοιμάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και υποβλήθηκε ήδη στο Υπουργείο, το οποίο την εξετάζει. Το Σχέδιο έχει ως πυρήνα του τη διαμορφωτική αξιολόγηση και προωθεί τη δημιουργία ενός, πάνω απ’ όλα, μαθητοκεντρικού σχολείου.


Σε αυτό περιλαμβάνονται και οι εξετάσεις ανά τετράμηνο, για τις οποίες ακόμη εκφράζονται αντιδράσεις από πλευράς μαθητών. Παράλληλα το Υπουργείο αξιολογεί την πρόταση για διαμόρφωση του νέου Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, η οποία θα δοθεί σύντομα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να προχωρήσει ο διάλογος.
Μεταρρύθμιση Ειδικής Εκπαίδευσης


Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης, ήδη ετοιμάστηκε από τους εμπειρογνώμονες ένα προσχέδιο νομοθεσίας που αφορά στην Ειδική Αγωγή, ενώ τώρα προχωρούν στη διαμόρφωση των κανονισμών που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.


Εξάλλου, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, στo πλαίσιo της μεταρρύθμισης, ήδη το Υπουργείο παραχώρησε €500.000 για την αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού των ειδικών μονάδων, ενώ δημιουργήθηκαν 132 επιπρόσθετες θέσεις σχολικών βοηθών/συνοδών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των σχολικών βοηθών/ συνοδών να ανέρχεται σε 992.
Αναβάθμιση Tεχνικής Eκπαίδευσης


Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση και Κατάρτισης, προωθήθηκε η δημιουργία νέων κλάδων σε Τεχνικές Σχολές, οι οποίοι θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2019, όπως για παράδειγμα οι κλάδοι οινοποιίας και τυροκομίας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ομόδους, οι κλάδοι κομμωτικής και ηλεκτρολογίας στην Πόλη Χρυσοχούς, ναυτιλίας στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού. Παράλληλα, το Λύκειο Έμπας μετατράπηκε σε Λύκειο και Τεχνική Σχολή, με τα τμήματα της κομμωτικής, ηλεκτρολογίας, ξενοδοχειακών και βιομηχανικού σχεδιασμού να αρχίζουν τη λειτουργία τους από τον Σεπτέμβριο του 2019.


Προωθείται, επίσης, η ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) στη Λάρνακα (Ριζοελιά), όπως και η λειτουργία τριών Εσπερινών ΤΕΣΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2019, σε Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Συνεχής είναι επίσης η συνεργασία του Υπουργείου με ΟΕΒ και ΚΕΒΕ για εντοπισμό των αναγκών στην αγορά εργασίας, με στόχο τη δημιουργία νέων κλάδων σπουδών.


Παράλληλα με την αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί και τη βελτίωση της λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων. Για το σκοπό αυτό έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για τη Δημιουργία Αναλυτικών Προγραμμάτων -στη βάση του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος των Εσπερινών Σχολείων- για την εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για την πιστοποίηση των προσόντων των ατόμων που φοιτούν στα σχολεία αυτά.
Ξεκίνησε η υλοποίηση 30 νέων έργων


Εκτός των άλλων, το Υπουργείο συνεχίζει την υλοποίηση του κτηριολογικού του προγράμματος. Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο 2018 - Απρίλιο 2019 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης 106 έργα, συνολικής δαπάνης €49 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 75 έχουν ολοκληρωθεί με συνολική δαπάνη €19 εκατ. ευρώ, 31, με συνολική δαπάνη €30 εκατ., βρίσκονται σε εξέλιξη και από τον Μάρτιο του 2019 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση 30 νέων έργων συνολικής δαπάνης €17 εκατ. Παράλληλα, προωθούνται όλες οι διαδικασίες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικές μονάδες.
Η νέα Οικονομική - Εμπορική Σχολή


Στα σκαριά βρίσκεται και η μετεξέλιξη της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική-Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2018. Στη βάση της απόφασης, το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Σχολής: θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για διασφάλιση της ύπαρξης κατάλληλων κτηριακών και άλλων υποδομών, θα αναλάβει το κόστος σίτισης των μαθητών και μαθητριών, και θα ετοιμάσει μελέτη και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίζουν, μεσοπρόθεσμα, τη διαμονή ενός αριθμού μαθητών και μαθητριών -που θα προέρχονται από περιοχές που δεν επιτρέπουν την καθημερινή μετακίνησή τους από και προς τον τόπο κατοικίας τους- σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες, σε χώρους πλησιέστερους στη Σχολή.
Σειρά άλλων δράσεων


Περαιτέρω, σχετικά με την πολιτική για ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, ομάδα εμπειρογνωμόνων θα διεξαγάγει μελέτη και θα καταθέσει εισηγήσεις εντός της παρούσας σχολικής χρονιάς. Βασική επιδίωξη του Υπουργείου είναι, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να λειτουργήσουν βελτιωμένες δομές, ειδικά στη φάση της υποδοχής των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.


Όσον αφορά τις Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε), από την επόμενη σχολική χρονιά ο αριθμός των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αυξηθεί από 96 σε 102, καλύπτοντας έτσι το 15,6% του μαθητικού πληθυσμού.


Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς όσον αφορά τα πορίσματα της μελέτης που εκπονήθηκε από διεθνή συμβουλευτικό οίκο για τον εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων Αγοράς Υπηρεσιών (ΠΑΥ), με στόχο την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Εκπαιδευόμενους και τη στήριξη του σημαντικού έργου που επιτελείται από τους Εκπαιδευτές.


Τέλος, λόγω της επιτυχίας του θεσμού των Θερινών Δημόσιων Σχολείων, αποφασίστηκε ότι από τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσουν τέσσερα επιπλέον θερινά σχολεία στη δημοτική εκπαίδευση.
Έρχονται οι επιτηρητές ασφαλείας


Αρκετά μέτρα προωθήθηκαν ήδη και άλλα δρομολογούνται να γίνουν για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, αναβαθμίστηκαν οι παιχνιδότοποι στα δημόσια Νηπιαγωγεία και δόθηκε κονδύλι ύψους €10 εκατ. για τοποθέτηση περιφράξεων και θυροτηλεφώνων στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, ενισχύθηκε η ομάδα Άμεσης Παρέμβασης στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, αναθεωρήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης σοβαρού τραυματισμού μαθητή/μαθήτριας και θεσμοθετήθηκε η χρήση της κάρτας επισκέπτη στις σχολικές μονάδες.


Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2018 τοποθετήθηκαν συνοδοί στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές σε Δημόσια Περιφερειακά Νηπιαγωγεία και Δημόσια Περιφερειακά Δημοτικά Σχολεία και φρουροί ασφαλείας στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, ενώ από τη νέα σχολική χρονιά θα εγκατασταθούν Επιτηρητές Ασφάλειας σε όλα τα Λύκεια, Εξατάξια Σχολεία και Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.


Υποστηρίξτε τη