Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δίπλα στους νέους η Ευρώπη με επιχορηγήσεις

Ίσες ευκαιρίες για μάθηση και απασχόληση προωθεί η ΕΕ

Δεν είναι πολλοί που γνωρίζουν όλα όσα μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διάφορες πολιτικές που εφαρμόζει έχουν ως στόχο να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης ώστε να μειωθεί η ανεργία, η φτώχια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Πολλά είναι τα προγράμματα επιχορήγησης που δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς ενήλικες να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν δεξιότητες αλλά και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για εργασία. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκύπτει στις ανάγκες της νεολαίας, προσφέροντάς τους περισσότερες ίσες ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.
Το πρόγραμμα Εrasmus+


Τo γνωστό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020, στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης.


Δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών -από το προπτυχιακό μέχρι το διδακτορικό- να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητας από τρεις μέχρι δώδεκα μήνες. Κύπριοι φοιτητές που έζησαν την εμπειρία του Εrasmus+ δήλωσαν πως οι στιγμές, οι γνώσεις, οι ευκαιρίες για γνώση και αλληλεπίδραση ήταν πολλές και μοναδικές.


Ο Στέφανος βρέθηκε στην Αθήνα, όπου εκεί είχε την ευκαιρία να διδαχθεί από αυτούς που δίδασκαν τον ίδιο στην Κύπρο. Εκεί μάλιστα του δόθηκε η ευκαιρία να εργαστεί σε μιαν από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα του. Αν είχε την ευκαιρία θα το ξανάκανε και ο Ανδρέας, ο οποίος τοποθετήθηκε στην Εσθονία για κάποιο διάστημα. Η Παναγιώτα κέρδισε πολλές εμπειρίες από τη διαμονή της στην Ισπανία, ενώ η Νικολέτα, που βρέθηκε στην Ολλανδία, δήλωσε πως η απόφασή της ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρε, αφού χάραξε μια καθοριστική πορεία στην επαγγελματική της καριέρα.


Μάλιστα, οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, λαμβάνουν και ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση. Ωστόσο το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά μόνο φοιτητόκοσμο αλλά και διδακτικό και διοικητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που επιθυμεί να μετακινηθεί για διδασκαλία ή και επιμόρφωση σε φορείς του εξωτερικού.
Έρευνα και καινοτομία


Δε θα μπορούσε να παραλειφθεί ο σημαντικός τομέας επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι άλλος από αυτόν της έρευνας και της οικονομίας. Ζητήματα καίριας σημασίας για την ευρωστία της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Με στόχο την αντιμετώπιση πολλών δεινών όπως ασθενειών, κλιματικής αλλαγής, μετανάστευσης, κ.λπ αλλά και την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, η ΕΕ προωθεί το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».


Η ΕΕ, ως το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής γνώσης στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής επιστήμης και τεχνολογίας, δεν σταματά τις προσπάθειες για βελτίωση των επιδόσεών της όσον αφορά τη μετατροπή των ερευνητικών και καινοτόμων ιδεών σε επιτυχημένα προϊόντα και τεχνολογίες.


Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στην προώθηση της βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως οι νανοτεχνολογίες και βιοτεχνολογία και στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων για την κοινωνία μας, όπως η υγεία, οι μεταφορές, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή και η προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας.


Επιπρόσθετα η ΕΕ επιδιώκει την ανάπτυξη πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την αριστεία στην έρευνα και θα προάγουν την καινοτομία. Οι νέες πολιτικές και δράσεις ομαδοποιούνται σε τρία βασικά θεματικά πεδία, που είναι η ανοικτή καινοτομία, η ανοικτή επιστήμη και το άνοιγμα στον κόσμο.
Απασχόληση των νέων


Οι ανησυχίες των νέων για το μέλλον τους, που διαγράφεται αβέβαιο έως δυσοίωνο, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχοντας υπόψη αυτές, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται ώστε να αναπτυχθούν οι απαραίτητες ευκαιρίες εξέλιξης των νέων. Συγκεκριμένα, προωθούνται οι επενδύσεις στις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες γι' αυτό και προσφέρουν επιχορηγήσεις για προγράμματα επιμόρφωσης.


Παράλληλα αναπτύσσουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και υποστηρίζουν τις ποιοτικές πρακτικές και μαθητείες, ενώ ενθαρρύνουν απρόσκοπτα την επιχειρηματικότητα. Η αύξηση της απασχόλησης των νέων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ. Η επιχειρηματικότητα των νέων βρίσκεται στο ύψος της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ ως εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και για την τόνωση της καινοτομίας μεταξύ των νέων.


Συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα, που τρέχουν τη χρονιά που διανύουμε, είναι η απόδειξη της προσπάθειας για ενίσχυση όλων όσων χρειάζονται την ώθηση για βελτίωση των δεξιοτήτων τους, επένδυση στις δυνάμεις τους, προώθηση ιδεών τους και προσωπική τους ανέλιξη. Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ είναι προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας πολιτικής της ΕΕ.


Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του κράτους μέλους. Από την άλλη τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα αφορούν προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στην Κύπρο από συγκεκριμένα κονδύλια του Πολυετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο και από εθνικούς πόρους.


Οι τομείς προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται συναποφασίζονται μεταξύ της ΕΕ και της Κύπρου και η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών γίνεται στην Κύπρο με δικαίωμα ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά κανόναν, οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση σε αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα της Κύπρου ανάλογα με το Πρόγραμμα.


Υποστηρίξτε τη