Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Σημαντική επιτυχία αποφοίτου του Νεάπολις

Ο περσινός απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις, κ. Χριστόφορος Σπυράκος, έγινε δεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου COLUMBIA, όπου έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το προκαταρκτικό session για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Υποστηρίξτε τη