Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τα πιστοποιητικά υγείας και το Γε.Σ.Υ.

Ο Ο.Α.Υ. ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας και η έκδοση από γιατρό του σχετικού πιστοποιητικού δεν καλύπτεται από το Γε.Σ.Υ. Έτσι, όσοι χρειάζονται κάποιο πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να απευθύνονται είτε σε ιδιώτη γιατρό είτε σε γιατρό του Γε.Σ.Υ. και να πληρώνουν και για τις εξετάσεις στα εργαστήρια και τον γιατρό για το πιστοποιητικό που θα εκδώσει.

Η απόφαση αυτή είναι λογική. Η έκδοση πιστοποιητικού για κάποια χρήση, επαγγελματική ή άλλη, δεν είναι ιατρική φροντίδα υγείας ούτε προληπτική ιατρική, για να την καλύπτει ο Ο.Α.Υ. και να προσφέρεται στο πλαίσιο του Γε.Σ.Υ. Αλλά η λογική αυτή πρακτική για το θέμα προξενεί κάποια προβλήματα και ίσως δικαιούχοι και παροχείς, για διαφορετικούς λόγους, να ψάχνουν παράθυρα διαφυγής, για να καταστρατηγούν τη σχετική απόφαση. Οι δικαιούχοι μπορούν να ξεγελούν τον γιατρό, παρουσιάζοντάς του κάποια συμπτώματα, που δικαιολογούν τις εργαστηριακές και άλλες εξετάσεις που χρειάζονται. Μετά να παίρνουν τα αποτελέσματα και να τα παρουσιάζουν σε ιδιώτη γιατρό εκτός Γε.Σ.Υ. για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.

Από την άλλη κάποιος προσωπικός γιατρός, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από απαίτηση του δικαιούχου, θα παραπέμπει σε εξετάσεις εντός Γε.Σ.Υ. και θα τις χρησιμοποιεί για την έκδοση του πιστοποιητικού, χρεώνοντας τον σε χαμηλότερη τιμή. Ήδη υπάρχουν πολλές καταγγελίες για καταχρήσεις.

Τα παραθυράκια αυτά πρέπει να κλείσουν. Είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα έγιναν πολλές καταχρήσεις του συστήματος, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Γιατί τώρα να μη γίνονται, αφού θα εξυπηρετούν κάποιο σκοπό; Φυσικά με τον έλεγχο δεν θα είναι εύκολο να ελέγχονται αυτές οι καταχρήσεις. Πρέπει να εξευρεθεί κάποια άλλη λύση. Ίσως θα ήταν καλύτερα ο δικαιούχος να δηλώνει στο γιατρό, τον προσωπικό ή τον ειδικό, ότι η επίσκεψη γίνεται για την έκδοση κάποιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό θα χρεώνεται στο σύστημα του Γε.Σ.Υ. με ορισμένο ποσό. Το ίδιο και οι εξετάσεις στις οποίες παραπέμπεται κάποιος δικαιούχος να του χρεώνονται με διπλάσιο, ίσως, ποσό, από αυτές στις οποίες παραπέμπεται για ιατρική φροντίδα. Η εισήγηση αυτή θα περιορίσει τις καταχρήσεις.

Αλλά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία δικαιούχων, που χρειάζονται πιστοποιητικό υγείας. Είναι τα πρόσωπα άνω τον 70 ετών, που θέλουν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησης. Τώρα χρειάζονται το πιστοποιητικό κάθε τρία χρόνια. Φαίνεται ότι στο μέλλον θα το χρειάζονται κάθε χρόνο.

Το πιστοποιητικό για την άδεια οδήγησης νομίζω πως πρέπει να εξαιρείται και να το εκδίδει δωρεάν, στο πλαίσιο του Γε.Σ.Υ., ο προσωπικός γιατρός του δικαιούχου ή ο ειδικός γιατρός, που τον παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα για κάποιου είδους ιατρική φροντίδα. Ο προσωπικός γιατρός γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου. Γνωρίζει αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν του επιτρέπει να οδηγεί. Γνωρίζει αν η όρασή του είναι ικανοποιητική για ασφαλή οδήγηση. Έτσι δεν χρειάζεται να τον παραπέμψει σε εργαστηριακές εξετάσεις, εκτός σε ελάχιστες περιπτώσεις. Έτσι ευκολύνονται και τα άτομα τρίτης ηλικίας. Άλλωστε ο Ο.Α.Υ. καταβάλλει σταθερή αμοιβή στους Π.Ι.

Αν ο προσωπικός τους γιατρός δεν μπορεί να τους εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, τότε θα πρέπει να αποτείνονται σε άλλο γιατρό. Αυτός δικαιολογημένα, αφού δεν γνωρίζει την κατάσταση του δικαιούχου, θα του ζητά βεβαίωση οφθαλμίατρου και ίσως ψυχίατρου, για να εκδώσει το πιστοποιητικό. Κάτι που στοιχίζει αρκετές δεκάδες ευρώ. Ο προσωπικός όμως γιατρός θα υπογράφει απλώς τη βεβαίωση ή θα την απορρίπτει, αφού γνωρίζει καλά την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου.

Πιστεύω, απλώς, ότι ο Ο.Α.Υ., το Υπουργείο Υγείας και ο Ο.Σ.Α.Κ. πρέπει να εξετάσουν αυτό το θέμα και να δώσουν την ορθή λύση. Με την ίδια λογική πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πιστοποιητικό υγείας για τους αθλητές. Το πιστοποιητικό αυτό, πολλές φορές, είναι και προληπτική ιατρική. Το Γε.Σ.Υ. έγινε για να λύσει τα προβλήματα ιδιαίτερα των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. Όχι για να τους προξενεί και να τους δημιουργεί άλλα. Η ψυχρή λογική στην αντιμετώπιση ενός θέματος δεν είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπισή του.

Υποστηρίξτε τη