Η αντιπαροχή στην Κ.Δ. για τη λύση Δ.Δ.Ο.

Μπορεί ο ΟΗΕ να ακυρώνει συμφωνίες που αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο;

Έστειλε μηνύματα το εκλογικό σώμα;

Η πελατειακή σχέση τελειώνει ή αναπροσαρμόζεται;

Με τη λύση θα τερματιστούν οι παρανομίες, ή θα καταστούν νόμιμες ενέργειες του κρατιδίου;

Αλλαγή μόνο με τη συμμετοχή στις εκλογές

«Η Αθήνα και η Άγκυρα δείχνουν τον δρόμο στη Λευκωσία» μάς λένε

Το ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να αποτελεί περιεχόμενο της ΔΔΟ

Ρεαλισμός και γνώση μιας άλλης πραγματικότητας

Ανάρμοστη κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά

Ελεύθερη αγορά και ανταγωνισμός προϊόντων και υπηρεσιών

Η λύση δεν μπορεί να νομιμοποιεί την κατοχή και τη διχοτόμηση