Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η διαφάνεια είναι η δύναμη του ελέγχου της κατάχρησης

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαφάνεια είναι το καλύτερο όπλο για καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαπλοκής και της απόκρυψης στοιχείων που φανερώνουν ενοχή. Τη διαφάνεια την επιδιώκουν όσοι είναι ευσυνείδητοι, δίκαιοι, αξιοκράτες και την αποφεύγουν, όπως ο διάβολος το λιβάνι, όσοι δείχνουν ανήθικη συμπεριφορά ή θέλουν να αποκρύψουν στοιχεία, που φανερώνουν διαπλοκή και διαφθορά. Οι τελευταίοι βρήκαν ένα νομικό, σημαντικό όπλο κάλυψης. Τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα. Ο νόμος αυτός, κατά τη γνώμη μου, προσφέρει κάλυψη σε πολλούς απατεώνες και σε πολλούς που επιθυμούν την αδιαφάνεια και τη διαπλοκή.

Προσωπικά δεδομένα, αυστηρά ομιλούντες, είναι στοιχεία που έχουν να κάμουν με πτυχές της προσωπικής ζωής, που κάποιος μπορεί να επιθυμεί να διατηρήσει την εμπιστευτικότητά τους. Τέτοια είναι θέματα υγείας, εισοδημάτων, προσωπικών σχέσεων και νόμιμων δραστηριοτήτων και μερικοί άλλοι τομείς, για τους οποίους ο καθένας θέλει να διατηρεί τη μυστικότητα, ιδιαίτερα όταν αυτή η απόκρυψη δεν επηρεάζει άλλους ανθρώπους. Η απόκρυψη όμως μερικών δεδομένων είναι απάτη.

Θα αναφέρω μερικά κτυπητά παραδείγματα. Λέμε ότι στο σύστημα υγείας ο ασθενής έχει το απόλυτο δικαίωμα επιλογής του γιατρού. Αυτό όμως το δικαίωμα ακυρώνεται, επειδή οι μόνες πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει προέρχονται από τα κουτσομπολιά ή την εσκεμμένη προβολή ατεκμηρίωτης αξίας. Όταν ο ασθενής θα πρέπει να επιλέξει τον γενικό ή τον ειδικό γιατρό της αρεσκείας του, τα μόνα στοιχεία που του παρέχει το λογισμικό του ΟΑΥ είναι το όνομα, η διεύθυνση, η ειδικότητα και το τηλέφωνο του γιατρού. Αποκρύβονται όμως βασικές πληροφορίες, που είναι προσωπικά δεδομένα, όπως με πληροφόρησε ο ΟΑΥ, όταν απευθύνθηκα σε αυτόν. Νομίζω ότι είναι απόλυτο δικαίωμα του κάθε ασθενούς να έχει πληροφόρηση για τα προσωπικά δεδομένα του γιατρού, που αφορούν την ηλικία του, το έτος απόκτησης πτυχίου και ειδικότητας, τα πανεπιστήμια από όπου τα πήρε, τις διάφορες εξειδικεύσεις του και όσα άλλα προσόντα μπορεί ο ίδιος τεκμηριωμένα να κατέχει. Αυτές όμως οι πληροφορίες, λένε, είναι προσωπικά δεδομένα και δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται. Αντιλαμβάνονται όλοι, νομίζω, πόσο καθοριστικές για την επιλογή γιατρού είναι οι πιο πάνω πληροφορίες. Και θεωρώ ότι, αν ο νόμος απαγορεύει τη δημοσίευσή τους, ο ΟΑΥ πρέπει να ζητά απ’ όλους τους συμβαλλόμενους να εξουσιοδοτήσουν τη δημοσίευσή τους στην καρτέλα του κάθε γιατρού, διαφορετικά να μην τον αποδέχεται ως γιατρό του ΓΕΣΥ, εφόσον θέλει να αποκρύψει σημαντικά στοιχεία.

Ερχόμαστε τώρα στο θέμα των αμοιβών. Φυσικά και είναι απόλυτο δικαίωμα του κάθε γιατρού να μην αποδέχεται δημοσιοποίηση των απολαβών του. Όμως ο ΟΑΥ μπορεί στο τέλος κάθε χρονιάς να εκδίδει έναν κατάλογο όλων των αμοιβών των γενικών, των ειδικών γιατρών και των άλλων παροχέων υγείας, στον οποίο να καταχωρείται για τον κάθε πάροχο μόνο ένας α/α, η ειδικότητά του, ο αριθμός των ιατρικών πράξεων και η συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε. Νομίζω ότι ο κατάλογος αυτός δεν παραβαίνει κανένα νόμο προσωπικών δεδομένων, είναι όμως ένα δυνατό στοιχείο διαφάνειας, που αποτρέπει διαπλοκή, διαφθορά και κατάχρηση. Παρόμοιο κατάλογο θα μπορεί να εκδίδει κάθε χρόνο και ο Ο.Κ.Υπ.Υ. Οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει επίσης να δείχνουν τον πάροχο με τις μεγαλύτερες απολαβές και τον πάροχο με τις χαμηλότερες, οπωσδήποτε και πάλιν ανώνυμα.

Φυσικά για να γίνουν τα πιο πάνω πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει η πολιτική απόφαση για τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και όχι η επίκληση του νόμου για κατάργηση της διαφάνειας και κάλυψη της κατάχρησης και της διαπλοκής.

Με τις πιο πάνω εισηγήσεις μου δεν επιθυμώ να αμφισβητήσω την επαγγελματικότητα των παροχέων υγείας, ούτε να αμφισβητήσω το δικαίωμά τους για υψηλές απολαβές. Αντίθετα θεωρώ δίκαιο να έχουν αμοιβές διπλάσιες και τριπλάσιες από άλλους επιστήμονες, αλλά όχι οριζόντια. Οι καλύτεροι να έχουν υψηλότερες αμοιβές.

Η διαφάνεια αυτή θα ικανοποιεί και τους ικανούς και εξαίρετους παρόχους, γιατί θα τους δίνει το δικαίωμα να εκθέτουν τα προσόντα και την αξία τους και να δικαιολογούν έτσι και τις υψηλές αμοιβές τους και τη διεκδίκησή τους. Θα προσγειώσει όμως και τους συνδικαλιστές, που κρυβόμενοι πίσω από αδιαφανή και εμπιστευτικά στοιχεία, απαιτούν και… απαιτούν, χωρίς να έχουν στοιχεία, ότι προσφέρουν και ανταποκρίνονται στον συναγωνισμό ανάμεσα στους παρόχους υγείας, ή στους όρους και τις συνθήκες εργασίας.

Η διαφάνεια στον τομέα της υγείας θα λύσει πολλά προβλήματα ελέγχου των καταχρήσεων και διευκόλυνσης των ασθενών να επιλέγουν με ορθές πληροφορίες τον καλύτερο πάροχο για την υγεία τους. Χρειάζεται μόνο αποφασιστικότητα και αντίσταση στους εκβιασμούς των αναρχοσυνδικαλιστών. Πάνω από όλους πρέπει να είναι πρώτα η εξυπηρέτηση των ασθενών και η σωστή παροχή ιατρικής φροντίδας και μετά η ορθή αξιοποίηση του ποσού των περικοπών και η δίκαιη και γενναιόδωρη αμοιβή των παροχέων υγείας.

Υποστηρίξτε τη