Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

ART AERI: Τραϊανός

Ο Τραϊανός γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 53 και πέθανε στις 8 Αυγούστου 117. Ήταν από τον Ιανουάριο του 98 μέχρι το 117 Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Το πραγματικό όνομά του ήταν Μάρκος Ούλπιος Τραϊανός, αλλά ως Αυτοκράτορας έλαβε το όνομα Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus.

Ο Τραϊανός ήταν ο πρώτος Ρωμαίος ηγεμόνας που καταγόταν από μια επαρχία. Θεωρείται στην παραδοσιακή ιστοριογραφία της Συγκλήτου ως ο καλύτερος Ρωμαίος ηγεμόνας. Μετά τις διώξεις και τις εκτελέσεις Ρωμαίων συγκλητικών που χαρακτήριζαν τους τελευταίους χρόνους της βασιλείας του Δομιτιανού και το τέλος της Δυναστείας των Φλαβίων, θεμελιώθηκε από τον προκάτοχό του Νέρβα και περισσότερο από τον ίδιο τον Τραϊανό το σύστημα της αυτοκρατορικής υιοθεσίας. Η κατάκτηση της Αρμενίας, της Μεσοποταμίας και προ πάντων της Δακίας επέφερε τη μέγιστη επέκταση της Αυτοκρατορίας κατά την εποχή του. Στην εσωτερική του πολιτική ο Τραϊανός προσπάθησε να ενισχύσει την Ιταλία με οικοδομικά και κοινωνικά έργα και στόχευε στην επέκταση του εκρωμαϊσμού στις επαρχίες της Αυτοκρατορίας.

Ο Τραϊανός ανήκε στους απογόνους μιας ομάδας αποίκων, οι οποίοι το 206 π.Χ. είχαν εγκατασταθεί στα νότια της Ιβηρικής χερσονήσου, στην ιταλική της επαρχίας Χισπάνια από τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό. Οι πρόγονοί του κατάγονταν αρχικά από το Τύδερτα στην Ούμπρια. Ο Τραϊανός πρέπει να ήταν Ρωμαίος πολίτης ως ιθαγενής της νότιας Ισπανίας, αφού ο ομώνυμος πατέρας του βρισκόταν όταν γεννήθηκε ο γιος του στην αρχή της συγκλητικής του θητείας, κάτι που η προέλευση από την ιταλική θα απέκλειε. Ο πατέρας του μάλλον είχε καταφέρει την εποχή του Κλαυδίου να γίνει ένα από τα πρώτα μέλη της Ρωμαϊκής Γερουσίας που δεν είχε ιταλική καταγωγή.

Το 116 ο Τραϊανός έφτασε στον Περσικό Κόλπο. Ουδείς Ρωμαίος ηγεμόνας έφτασε ποτέ άλλοτε τόσο ανατολικά και κανείς μετά τον Οκταβιανό Αύγουστο δεν είχε προσθέσει τόση έκταση στην Αυτοκρατορία. Ήδη το 106 ο κυβερνήτης της Συρίας, Αύλος Κορνήλιος Πάλμας Φροντονιανός, κατέκτησε τους Ναβαταίους. Αυτή η έκταση ακολούθως έγινε η νέα επαρχία Αραβία Πετραία. Κατά τα επόμενα έτη η Αρμενία και η Μεσοποταμία έγιναν καινούργιες επαρχίες του ρωμαϊκού κράτους. Μια ακόμη νέα επαρχία, η Ασσυρία, την οποία επίσης πρέπει να δημιούργησε ο Τραϊανός, επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά από πηγές της Ύστερης Αρχαιότητας. Αυτός είναι ο λόγος που η χωρική τοποθέτηση και η πιθανή έκτασή της αμφισβητούνται αρκετά από τους ερευνητές ή ακόμα και η ύπαρξή της θεωρείται αβέβαιη.

Με την επεκτατική του πολιτική ο Τραϊανός παραμέλησε τη συμβουλή του Αυγούστου να διατηρούνται τα σύνορα όπως ήταν. Ο λόγος αυτής της συμβουλής ήταν η πρόβλεψη οικονομικών προβλημάτων σε περίπτωση περαιτέρω κατακτήσεων. Νομίσματα του Τραϊανού κυκλοφόρησαν και στην Κύπρο με τον τύπο Κοινόν Κυπρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Υποστηρίξτε τη