Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

«Η πρόληψη καθοδηγεί κάθε πτυχή των ενεργειών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων»

Η Υπεύθυνη Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Χριστίνα Χριστοφόρου, με αφορμή τη νέα ενημερωτική εκστρατεία της Αρχής για το Ασφαλές Παιχνίδι, μιλά στη «Σ» για τη λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού των παικτών από το διαδικτυακό στοίχημα

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εγκαινίασε πρόσφατα νέα ενημερωτική εκστρατεία, η οποία αποσκοπεί στην καλλιέργεια νοοτροπίας υπεύθυνου και ασφαλούς παιχνιδιού και εντάσσεται στις στρατηγικές επιδιώξεις της Αρχής για ενίσχυση της προστασίας των παικτών και της κοινωνίας ευρύτερα. Η Χριστίνα Χριστοφόρου, Υπεύθυνη Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ευθύνης της Αρχής, αναλύει σε συνέντευξή της στη «Σημερινή» την κεντρική ιδέα και τους στόχους της εκστρατείας, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς δράσεων προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας νοοτροπίας ασφαλούς συμμετοχής στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, όπως η επικείμενη λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού, καθώς και η εφαρμογή του προτύπου ασφαλούς παιχνιδιού. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μέσω αυτής ο παίκτης που κατανοεί ότι έχει καταστεί προβληματική η ενασχόλησή του με το στοίχημα, θα έχει τη δυνατότητα μέσα από την εγγραφή του στην πλατφόρμα, να αποκλειστεί απ’ όλους τους παρόχους διαδικτυακών στοιχηματικών υπηρεσιών είτε για καθορισμένο χρονικό διάστημα είτε επ’ αόριστον.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ.jpg
Χριστίνα Χριστοφόρου: «Στόχος της νέας ενημερωτικής εκστρατείας της Αρχής για το Ασφαλές Παιχνίδι αποτελεί η καλλιέργεια υπεύθυνης νοοτροπίας και σωστής αντίληψης απέναντι στα τυχερά παιχνίδια».

Πριν από λίγες ημέρες η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εγκαινίασε τη νέα εκστρατεία της για το Ασφαλές Παιχνίδι. Μιλήστε μας λίγο γι’ αυτήν την προσπάθεια. Ποιοι είναι οι στόχοι της και τι περιλαμβάνει;

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προχώρησε στην έναρξη νέας ενημερωτικής εκστρατείας, η οποία εντείνει την προσπάθειά της για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρει η υπέρμετρη ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Μακροπρόθεσμο στόχο της εκστρατείας αποτελεί η καλλιέργεια υπεύθυνης νοοτροπίας και σωστής αντίληψης απέναντι στα τυχερά παιχνίδια. Παράλληλος στόχος είναι η θωράκιση του κοινού και η πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών με την εν λόγω δραστηριότητα. Στόχοι που συγκαταλέγονται και στο Σχέδιο Δράσης της Αρχής για το Ασφαλές Παιχνίδι, το οποίο αποσκοπεί εν ολίγοις στην εκπαίδευση και ενημέρωση της κοινωνίας, στη διασφάλιση της ασφαλούς ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαταραχής τυχερών παιχνιδιών, καθώς επίσης στην προστασία των νεαρών ατόμων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η εκστρατεία σηματοδοτεί την έναρξη μίας σειράς από δράσεις που θα εξελιχθούν κατά τη διάρκεια του έτους προς αυτήν την κατεύθυνση, με την εμπλοκή και κινητοποίηση όλων των μερών της κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων. Η προστασία των παικτών και η πρόληψη της εξάρτησης στα τυχερά παιχνίδια βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, αφού στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα και την ελαχιστοποίηση οποιωνδήποτε αρνητικών συνεπειών.

Ποια είναι η κεντρική ιδέα της εκστρατείας;

Κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας είναι το «Σκέψου το παιχνίδι, παίξε με ασφάλεια». Σκοπός είναι να προβληματίσει τον δέκτη του μηνύματος και να του θέσει κάποια διλήμματα που προκύπτουν αναπόφευκτα από την ενασχόληση με το στοίχημα. Μέσα από τα διλήμματα, το άτομο καλείται να σκεφτεί τι θέλει να σημαίνει το τυχερό παιχνίδι γι’ αυτόν, ποια είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κοινωνική με την προβληματική ενασχόληση, πού βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στη νομιμότητα και την παρανομία, τη διασκέδαση και την εξάρτηση, τον ενθουσιασμό και την απογοήτευση. Μέσα από τα διάφορα μηνύματα της εκστρατείας, το άτομο θα ενημερωθεί για το πώς η συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια μπορεί να είναι ασφαλής, καθώς επίσης για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την προβληματική ενασχόληση. Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία μπορεί να βρει κανείς στο microsite www.safergambling.gov.cy/dilemmas2.0/.

Μπορείτε να μας αναφέρετε ένα παράδειγμα από τις δράσεις που θα ακολουθήσουν εντός του 2021 για την προστασία των παικτών;

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επιδίωξής της για ενίσχυση της προστασίας των παικτών, των νεαρών ατόμων και ευάλωτων ομάδων, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, η Αρχή θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στη λειτουργία Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού παικτών, στη δημιουργία προτύπου εφαρμογής πρακτικών Ασφαλούς Παιχνιδιού για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και στην εφαρμογή των Κανονισμών Προστασίας των παικτών, νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών.

Πείτε μας λίγα λόγια για την Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού παικτών. Πώς θα λειτουργεί; Με ποιο τρόπο ο παίκτης θα μπορεί να αποκλείσει τον εαυτό του από τη στοιχηματική δραστηριότητα;

Η Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού παικτών, η οποία προβλέπεται στον στρατηγικό μας σχεδιασμό και στους Κανονισμούς Προστασίας Παικτών, Νεαρών Ατόμων και Παθολογικών Παικτών που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο 2020, αναμένεται να υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η πλατφόρμα έχει υιοθετηθεί επιτυχώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με τη λειτουργία της πλατφόρμας, ο παίκτης που κατανοεί ότι έχει καταστεί προβληματική η ενασχόλησή του με το στοίχημα και επιθυμεί να αυτοεξαιρεθεί από τη διαδικτυακή στοιχηματική δραστηριότητα, είτε για καθορισμένο χρονικό διάστημα είτε επ’ αόριστον, θα έχει τη δυνατότητα μέσα από την εγγραφή του στην πλατφόρμα να αποκλειστεί απ’ όλους τους παρόχους διαδικτυακών στοιχηματικών υπηρεσιών. Ο αποκλεισμός θα γίνεται σε οριζόντια βάση, δηλαδή το άτομο που θα εγγράφεται στην Πλατφόρμα δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε καμία απολύτως διαδικτυακή στοιχηματική δραστηριότητα. Σκοπός της πλατφόρμας αυτοαποκλεισμού είναι να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό εργαλείο προς ενδυνάμωση των παικτών όταν και εφόσον αναγνωρίσουν ότι αναπτύσσουν προβληματική συμπεριφορά κατά την ενασχόλησή τους με το στοίχημα, ή ακόμη και να αποτρέψει δυνητικούς παίκτες από το να ασχοληθούν με οποιαδήποτε στοιχηματική δραστηριότητα ή τυχερό παιχνίδι, εφόσον δεν το επιθυμούν ή ακόμη και σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν προβλήματα συννοσηρότητας.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αρκετές διαφημίσεις από στοιχηματικές εταιρείες. Υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες για την προστασία του κοινού και των ανηλίκων;

Η Αρχή διατηρεί Κώδικα Πρακτικής σχετικά με τη διαφήμιση διεξαγωγής στοιχημάτων, ο οποίος αναθεωρήθηκε πρόσφατα και έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας του κοινού και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανηλίκων σε στοιχηματικές διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες. Στον Κώδικα περιλαμβάνονται πρόνοιες για τη διαφύλαξη της προστασίας των παικτών, το περιεχόμενο, την ηλικιακή στοχοποίηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για την απαγόρευση χορηγίας προϊόντων και υπηρεσιών που ενδεχομένως να απευθύνονται σε παιδιά. Σκοπός μας είναι η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ο περιορισμός της έκθεσης ευάλωτων ομάδων και νεαρών ατόμων σε στοιχηματικές διαφημίσεις.

Από το 2018 η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνει την Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού. Στοχεύετε και στη φετινή διοργάνωση και ποια είναι τα μέχρι τώρα συμπεράσματα;

Η Αρχή, από το 2018, διοργανώνει κάθε χρόνο ανελλιπώς την Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού, της οποίας σημαντικότερος στόχος είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών και της κοινωνίας σε θέματα εκπαίδευσης, καθώς και η προστασία και η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού. Μέσα από διάφορες δράσεις που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, όπως το Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού, εκπαιδεύσεις, διαδραστικά παιχνίδια, σεμινάρια, κ.λπ., διενεργούνται εις βάθος συζητήσεις, γίνεται ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων καθώς και βέλτιστων πρακτικών. Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται επαναλαμβανόμενα η ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων συνεργειών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης για το ασφαλές παιχνίδι. Λόγω της σημαντικότητας των συμπερασμάτων της Εβδομάδας και της αυξανόμενης συμμετοχής της κοινωνίας και των εμπλεκόμενων μερών, σκοπεύουμε στη συνέχιση αυτής της διοργάνωσης με ακόμη περισσότερες δράσεις και συνέργειες. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τον Οκτώβριο του 2020 συμμετείχαν πέραν των 1500 ατόμων εν συγκρίσει με το 2018, κατά το οποίο συμμετείχαν 800 άτομα.

Ποιες οι συμβουλές της Αρχής προς τα άτομα που επιλέγουν να συμμετέχουν στο στοίχημα;

Στόχος της Αρχής, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι η συμμετοχή στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια να παραμείνει ένα είδος διασκέδασης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την προβληματική ενασχόληση με αυτά. Εάν ένα άτομο αποφασίσει να συμμετέχει σε αυτήν τη δραστηριότητα, μπορεί να το πράξει με έναν τρόπο ασφαλή για το ίδιο και το περιβάλλον του. Ειδικότερα, ο παίκτης μπορεί να θέσει εξαρχής τα όρια του χρηματικού ποσού και τον χρόνο που θα αφιερώσει και να τα τηρήσει, να μη σπαταλά περισσότερα χρήματα από αυτά που του επιτρέπει η οικονομική του δυνατότητα, να ενημερώνεται για τους όρους και κανονισμούς παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, να φροντίζει να ισορροπεί τον ελεύθερό του χρόνο ανάμεσα στη στοιχηματική δραστηριότητα και τις υπόλοιπές του δραστηριότητες και ασχολίες, να αποφεύγει να ασχολείται όταν δεν είναι σε καλή διάθεση και να μην καταναλώνει αλκοόλ, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα αντίληψης και κρίσης του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβουλές και μέτρα αυτοπροστασίας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.safergambling.gov.cy.

Υποστηρίξτε τη