Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τάσεις της τεχνολογίας στον ασφαλιστικό κλάδο

«Ο ασφαλιστικός κλάδος οδεύει σε μια γρήγορη ανάκαμψη και προβλέπεται πως οι τάσεις του κλάδου για το 2021 θα καθοδηγούνται από νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση και τη βελτίωση των ασφαλιστικών διαδικασιών»

Μετά την πανδημία ο ασφαλιστικός κλάδος οδεύει σε μια γρήγορη ανάκαμψη και προβλέπεται πως οι τάσεις του κλάδου για το 2021 θα καθοδηγούνται από νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση και τη βελτίωση των ασφαλιστικών διαδικασιών.

Αυτές οι καινοτόμες τεχνολογικές τάσεις ανοίγουν τον δρόμο για το μέλλον της ασφάλισης, δίνοντας τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν σύγχρονα προϊόντα και να πετύχουν εξοικονόμηση χρημάτων, γεγονός που οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι θα μπορούν να προωθήσουν στους πελάτες.

Μετά από πρόσφατη έρευνα της KPMG επιλέξαμε να παρουσιάσουμε έξι κορυφαίες στρατηγικές τεχνολογίες, που πιστεύουμε ότι θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον ασφαλιστικό κλάδο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αλυσίδα συστοιχιών (blockchain)

Το blockchain εξακολουθεί να αναπτύσσεται και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον καθιερωμένων ασφαλιστικών εταιρειών παγκόσμιου βεληνεκούς. Ένα χρονοδιαγραμμένο και αμετάβλητο μπλοκ θα βελτιώσει την πρόσβαση στα δεδομένα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη για όλα τα μέρη ενός συμβολαίου, συμβάλλοντας στη μείωση της απάτης στον ασφαλιστικό κλάδο. Η εισαγωγή έξυπνων συμβολαίων που βασίζονται στο blockchain και τα οποία γράφτηκαν για αυτοεκτέλεση με την ενεργοποίηση μιας συγκεκριμένης κατάστασης, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση αριθμού επιχειρησιακών διαδικασιών, μειώνοντας τις διαφορές, τα λάθη και την απάτη.

Αυτοματισμός και ρομποτική

Τα αποτελέσματα του αυτοματισμού γίνονται αισθητά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η άμεση επεξεργασία μιας αίτησης εξαλείφει την αναδημιουργία πληροφοριών σε ξεχωριστά συστήματα και μειώνει το διοικητικό κόστος στο backoffice. Τα bots συνομιλίας και η εφαρμογή εικονικών βοηθών μπορούν να βελτιώσουν τόσο την ψηφιακή εμπειρία των πελατών, όσο και να αποφορτίσουν το τηλεφωνικό κέντρο. Ο αυτοματισμός μειώνει γενικά το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, αλλά την ίδια ώρα η ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, καθώς απαιτούνται δεξιότητες σε τομείς όπως η ανάπτυξη αλγόριθμων, η μηχανική μάθηση και η ανάλυση δεδομένων.

Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση

Αναλύοντας ιστορικά δεδομένα, τα οποία μια ασφαλιστική εταιρεία κατέχει, σε συνδυασμό με δεδομένα τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μπορούν να ληφθούν σχεδόν στιγμιαίες εξατομικευμένες αποφάσεις, προσφέροντας στους πελάτες δυναμικά προϊόντα που αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες τους. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα επηρεαστούν επίσης έμμεσα από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και σε άλλους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Με την εισαγωγή αυτοκινούμενων αυτοκινήτων, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να σκεφτούν τον τρόπο λειτουργίας της κάλυψης, ποιοι θα πρέπει να λάβουν συμβόλαια και πώς να προσαρμοστούν σε μιαν αναμενόμενη μείωση της ανάγκης για ασφάλιση αυτοκινήτων. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέσω της ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων ασθενών, είναι σε θέση να διαδραματίσει διαγνωστικό και προληπτικό ρόλο βελτιώνοντας την υγεία των ασθενών και μειώνοντας τον αριθμό των επισκέψεων στο νοσοκομείο (συνεπώς μειώνοντας τον αριθμό των απαιτήσεων).

Διαχείριση δεδομένων (Data Management)

Η διαχείριση δεδομένων διασφαλίζει ότι τα εταιρικά δεδομένα επικυρώνονται, τεκμηριώνονται και συντηρούνται σε μία μόνο πηγή, ακόμα και όταν είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικά συστήματα. Αυτό επιτρέπει σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό να διατηρεί τη συμμόρφωση προς τον ασφαλιστικό ρυθμιστή, να μειώνει τον κίνδυνο και να αξιοποιεί τα δεδομένα τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Παρέχει επίσης μια σταθερή βάση για οποιαδήποτε στρατηγική Big Data και Advanced Analytics.

Τεχνολογία cloud

Η τεχνολογία cloud επιτρέπει στους οργανισμούς να διατηρούν υποδομή πληροφορικής που παρέχει βελτιωμένη ευελιξία στις επιχειρήσεις και βελτιωμένη ταχύτητα ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής. Το cloud computing μπορεί επίσης να μειώσει το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας και της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής, επιτρέποντας στους ασφαλιστικούς οργανισμούς να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε καινοτόμα προϊόντα που επικεντρώνονται στους πελάτες τους.

Microservices και APIs

Στην ψηφιακή εποχή της αυξημένης συνδεσιμότητας, οι απρόσκοπτες συνδέσεις γίνονται πλέον πιο σημαντικές από ποτέ. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε μια πλατφόρμα πληροφορικής για να επιτρέψουν την έκθεση των δεδομένων και των υπηρεσιών τους μέσω API (Application Programming Interface), ενσωματώνοντας τα προϊόντα τους στις επιχειρήσεις του πελάτη τους. Οι ανοικτές πλατφόρμες (Open APIs) επιτρέπουν τη δυνατότητα κλιμάκωσης και την ταχύτερη προσαρμογή των αυξανόμενων επιχειρηματικών και πελατειακών απαιτήσεων.

Οι αναδυόμενες τάσεις του ασφαλιστικού κλάδου για το 2021 υπογραμμίζουν την επιθυμία για εξατομικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα και προσαρμοσμένα συμβόλαια, καθώς και την ανάγκη για τους οργανισμούς να είναι ανοικτόμυαλοι σχετικά με την επιπρόσθετη αξία που μπορεί να επιφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών.

* IT Advisory, Management Consulting, KPMG in Cyprus

Υποστηρίξτε τη