Δημοσκόπηση: Βυθίζονται στην ανασφάλεια οι Κύπριοι

Οι πολίτες ανησυχούν για τις επιπτώσεις του πολέμου στην κυπριακή οικονομία -
Οκτώ στους δέκα αναφέρουν πως, ένεκα της αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί, έχουν ή σκοπεύουν να προχωρήσουν σε περικοπές προγραμματισμένων δαπανών τους

Σε… καθεστώς μεγάλης οικονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας βυθίζεται εκ νέου η κυπριακή κοινωνία, ως απότοκο, αυτήν τη φορά, του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεών του στην παγκόσμια οικονομία. Σχεδόν στο σύνολό τους οι πολίτες εκφράζουν μεγάλου ή αρκετού βαθμού ανησυχία (86%) για τη διαμορφωθείσα κατάσταση και την επίδρασή της στην κυπριακή οικονομία, με τη διαφαινόμενη, ήδη, γενική αύξηση του κόστους ζωής να είναι εκείνο που οριοθετούν ως το πλέον επώδυνο για τους ίδιους (54%).

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που διενήργησε ο οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™ για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής, οι εξελίξεις στην Ουκρανία ανατρέπουν τον προγραμματισμό των συμπολιτών μας σε ό,τι αφορά δαπάνες και έξοδα που είχαν προϋπολογίσει, με οκτώ στους δέκα (81%) να αναφέρουν πως, ένεκα της αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί, έχουν ή σκοπεύουν να προχωρήσουν σε περικοπές προγραμματισμένων δαπανών τους. Μάλιστα, οι περικοπές αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο στη μείωση εξόδων για καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα (71%), την ίδια ώρα που περισσότεροι από τέσσερεις στους δέκα (44%) σπεύδουν ή προτίθενται να σπεύσουν σε πρόσθετες αγορές βασικών προϊόντων υπό το πρίσμα του φόβου για πιθανές ελλείψεις στην αγορά.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές και επηρεάζουν, είτε πολύ είτε αρκετά, την προσωπική οικονομική κατάσταση των μισών συμπολιτών μας (51%), με επτά στους δέκα (72%) να βιώνουν ως απόρροια των συνεπειών της κρίσης και του πλήγματος που αναμένεται να δεχθεί η κυπριακή οικονομία, το αίσθημα της επαγγελματικής ανασφάλειας. Περαιτέρω, περισσότεροι από έξι στους δέκα (62%) εμφανίζονται λίγο ή καθόλου σίγουροι, ότι, δεδομένων των κλιμακούμενων αυξήσεων των τιμών ειδών πρώτης ανάγκης, θα εξακολουθήσουν να μπορούν να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Εκτίμηση της μεγάλης πλειοψηφίας αποτελεί πως ο τομέας της κυπριακής οικονομίας που θα πληγεί περισσότερο είναι ο τουρισμός (51%), ενώ όσον αφορά τη χρονική διάρκεια του αρνητικού αντικτύπου στην οικονομία της χώρας μας, κυρίαρχη αίσθηση είναι πως θα είναι μεσοπρόθεσμου ορίζοντα (έξι μήνες με δύο χρόνια).

Άξιον αναφοράς και το γεγονός πως οι πλείστοι συμπολίτες μας, και συγκεκριμένα επτά στους δέκα(70%), εκφράζουν τη θέση ότι λανθασμένα η Κύπρος συναίνεσε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της για αεροσκάφη από τη Ρωσία, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της τουριστικής βιομηχανίας του νησιού μας από τη ρωσική αγορά.

Όσον αφορά την απόφαση για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μειοψηφία αποτελούν όσοι την κρίνουν ως πολύ ή αρκετά επωφελή για τους καταναλωτές (44%), με την παραπέρα μείωση των φόρων κατανάλωσης σε βασικά αγαθά, αλλά και στα καύσιμα, να θεωρείται από τους πολίτες ως ο ουσιαστικότερος τρόπος με τον οποίο το κράτος θα μπορούσε να στηρίξει τους καταναλωτές σε αυτήν τη νέα οικονομική κρίση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 16-27 Μαρτίου 2022. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σε ποιο βαθμό σάς ανησυχούν οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των κυρώσεων που επιβάλλονται στη Μόσχα;

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 71%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ 25%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 4%

Ποιος τομέας της οικονομίας της Κύπρου εκτιμάτε ότι θα πληγεί περισσότερο;

Τουρισμός 51%

Λιανεμπόριο 17%

Υπηρεσίες 10%

Όλοι οι τομείς 6%

Τραπεζικός 6%

Κατασκευαστικός 4%

Ενέργεια 4%

Δημόσια οικονομικά 2%

Πιστεύετε ότι ορθά ή λανθασμένα η Κύπρος συναίνεσε στο μέτρο κλεισίματος του εναέριου χώρου και των αεροδρομίων της για αεροσκάφη από τη Ρωσία;

ΟΡΘΑ 30%

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ 70%

Ποια θεωρείτε ότι θα είναι η διάρκεια του αρνητικού αντικτύπου στην κυπριακή οικονομία του πολέμου στην Ουκρανία;

Βραχυπρόθεσμη (μέχρι 6 μήνες) 7%

Μεσοπρόθεσμη (6 μήνες με 2 χρόνια) 52%

Μακροπρόθεσμη (περισσότερα από 2 χρόνια) 41%

Οι επιπτώσεις της κρίσης και το πλήγμα που αναμένεται να δεχθεί η κυπριακή οικονομία δημιουργούν σε σας προσωπικά οποιαδήποτε επαγγελματική ανασφάλεια;

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 50%

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 22%

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 22%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 6%

Σε σχέση με την οικονομική σας κατάσταση, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο και θεωρείτε ως περισσότερο επώδυνο;

Η γενικότερη αύξηση του κόστους ζωής 54%

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων/ ενέργειας 16%

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων σας 15%

Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών 6%

Ο κίνδυνος εκτροχιασμού των δημόσιων οικονομικών 5%

Όλα τα πιο πάνω 4%

Μέχρι στιγμής, πόσο θα λέγατε ότι έχει επηρεαστεί η προσωπική οικονομική σας κατάσταση συνεπεία του πολέμου και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που δημιουργεί;

ΠΟΛΥ 21%

ΑΡΚΕΤΑ 30%

ΛΙΓΟ 42%

ΚΑΘΟΛΟΥ 6%

Πόσο σίγουρος/η αισθάνεστε ότι, δεδομένων των κλιμακούμενων αυξήσεων των τιμών ειδών πρώτης ανάγκης, θα εξακολουθήσετε να μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας;

ΠΟΛΥ 13%

ΑΡΚΕΤΑ 25%

ΛΙΓΟ 38%

ΚΑΘΟΛΟΥ 24%

Πώς κρίνετε για τους καταναλωτές την απόφαση της Κυβέρνησης για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι την 1η Ιουνίου;

ΠΟΛΥ ΕΠΩΦΕΛΗ 19%

ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΩΦΕΛΗ 25%

ΛΙΓΟ ΕΠΩΦΕΛΗ 35%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΠΩΦΕΛΗ 21%

Με ποιους άλλους τρόπους πιστεύετε ότι το κράτος θα μπορούσε να στηρίξει τους πολίτες/καταναλωτές σε αυτήν τη νέα οικονομική κρίση που βιώνουμε;

Παραπέρα μείωση των φόρων κατανάλωσης σε βασικά αγαθά και καύσιμα 63%

Επιβολή πλαφόν στις τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων 48%

Επιβολή πλαφόν στην τιμή των καυσίμων 34%

Σχέδια στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων σε τομείς που θα πληγούν από την κρίση 31%

Άλλο 3%

Φοβούμενοι ενδεχομένως πιθανές ελλείψεις αγαθών που ίσως παρατηρηθούν στην αγορά, έχετε προχωρήσει ή σκέφτεστε να προχωρήσετε σε πρόσθετες αγορές βασικών προϊόντων για να διασφαλίσετε επάρκεια αποθεμάτων στο νοικοκυριό σας;

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 17%

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 27%

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 46%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 10%

Ενόψει της αβεβαιότητας, που έχει διαμορφωθεί, έχετε ή σκοπεύετε να περικόψετε προγραμματισμένες δαπάνες που είχατε προγραμματίσει πριν από την έναρξη του πολέμου ή όχι;

ΝΑΙ 81%

ΟΧΙ 19%

Σε τι αφορούν οι περικοπές στις οποίες προχωρήσατε ή σκέφτεστε να προχωρήσετε λόγω των νέων δεδομένων που δημιουργεί ο πόλεμος στην οικονομία;

Μείωση εξόδων για καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα 71%

Ακύρωση καλοκαιρινών διακοπών στο εξωτερικό 26%

Ακύρωση διακοπών ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα 21%

Αναστολή προγραμματισμένης αγοράς οικιακής ή άλλης συσκευής 14%

Αναστολή προγραμματισμένης αγοράς αυτοκινήτου 13%

Αναστολή προγραμματισμένης αγοράς ιδιόκτητης στέγης 11%

Άλλο 5%

*Σημείωση: Λόγω στρογγυλοποίησης των ποσοστών, σε κάποιες περιπτώσεις το άθροισμα μπορεί να έχει απόκλιση από το 100% κατά μία μονάδα (99% ή 101%).