Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια ΟΕΒ

Οι επαγγελματίες εκπαιδεύονται για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Με στόχο την ευαισθητοποίηση, την παροχή της απαραίτητης γνώσης και την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επιχειρήσεων, σχετικά με τη μείωση και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου προχωρούν σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια προς τα μέλη της. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των τροφίμων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα Φιλοξενίας, Εστίασης και Τροφοδοσίας Τροφίμων, οδηγώντας στην υιοθέτηση καλών πρακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, που ταυτόχρονα θα προωθούν τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διοργανώνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Life FoodPrint με τίτλο «Awareness–raising campaign to prevent and manage food waste among consumers, the food and hospitality industries» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος LIFE.

Τι είναι η σπατάλη τροφίμων και γιατί έχει σημασία

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα επικεντρωθούν τα σχετικά σεμινάρια θα αφορούν:

* Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της σπατάλης τροφίμων στις κυπριακές επιχειρήσεις.

* Βιώσιμη διαχείριση των τροφίμων - πρόληψη και διαχείριση αποβλήτων.

* Στρατηγική δημιουργίας αξίας από τη σπατάλη τροφίμων.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 4 ωρών και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων στις:

19 Ιουλίου 2022, 14:00-18:00

21 Ιουλίου 2022, 14:00-18:00

25 Ιουλίου 2022, 10:00-14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο, μέχρι τις 15 Ιουλίου 2022.

Για δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/SjTYvWd95RRtC6Hq7.

Πλατφόρμα Τροφίμων

Αξίζει να αναφερθεί πως εδώ και αρκετούς μήνες λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία Πλατφόρμα Τροφίμων. Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις τροφίμων ή επιχειρήσεις της επισιτιστικής βιομηχανίας, που έχουν περισσεύματα τροφίμων, αντί να τα πετάνε και να καταστρέφουν ταυτόχρονα και το περιβάλλον μας, προχωρούν σε δωρεά σε άτομα που το έχουν ανάγκη μέσω σχετικής πλατφόρμας που λειτουργεί και διαχειρίζονται οι «Φίλοι της Γης Κύπρου».

Η σχετική προσφορά γίνεται μετά από εγγραφή στην Πλατφόρμα του έργου Life FOODPrint στο https://foodprintcy.eu/collaboration-platform/el/donor-registration/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με τους υπεύθυνους εταίρους του έργου, «Φίλοι της Γης Κύπρου».

FOOD PRINT WEB BANNER-SigmaLive.jpg