Πρώτη ανοικτή διαδικασία διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου Κύπρου

Το έγγραφο «Πρόταση Έργων Σύνδεσης» τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση από τις 11/08/2022 μέχρι 12/09/2022, 16:00

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, ανακοινώνει ότι ως ο αδειοδοτημένος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) Φυσικού Αερίου Κύπρου και στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών ρυθμιστικών αποφάσεων και υποχρεώσεων, έχει δημοσιοποιήσει τα σχετικά έγγραφα της Πρώτης Ανοικτής Διαδικασίας για εκτίμηση ζήτησης στο Σύστημα Μεταφοράς και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης.

Το έγγραφο «Πρόταση Έργων Σύνδεσης» τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση από τις 11/08/2022 μέχρι 12/09/2022, 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή σχολίων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες και διαδικασίες:

defa.com.cy