Τοπικά

ΚΟΑΠ: Εκπαιδεύσεις Προσωπικού

Για την Ενιαία Αίτηση Επιδοτήσεων 2024

Πραγματοποιήθηκαν στις 11 Απριλίου 2024, εκπαιδεύσεις του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών στα Επαρχιακά Γραφεία Λεμεσού και Πάφου. Στόχος των εκπαιδεύσεων ήταν η πλήρης ενημέρωση του προσωπικού για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, ούτως ώστε το προσωπικό να μπορεί να παρέχει άμεση και έγκαιρη ενημέρωση και βοήθεια προς τους αιτητές.Οι εκπαιδεύσεις θα συνεχιστούν σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Πέραν από την ενημέρωση των αιτητών από το προσωπικό των Επαρχιακών Γραφείων, ο Οργανισμός ξεκινά από την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 , εκστρατεία ενημέρωσης των αιτητών σε όλες τις πόλεις.

15.4. ΚΟΑΠ 2.jpg