Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δημοσκόπηση "Σ": Δεν κατανόησαν οι πολίτες το Σχέδιο «Εστία»

Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη στο κατά πόσον το Σχέδιο «Εστία» θα είναι τελικά βιώσιμο

Όχι μόνο δεν έχουν κατανοήσει οι πολίτες τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του Σχεδίου «Εστία», αλλά πιστεύουν ότι η υφιστάμενη μορφή του Σχεδίου δεν καλύπτει τις ανάγκες των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση που διενήργησε το IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής, το 67% των πολιτών δηλώνουν ότι έχουν κατανοήσει λίγο ή και καθόλου τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του Σχεδίου «Εστία». Ταυτόχρονα, η μεγάλη πλειοψηφία (59%), πιστεύουν ότι η υφιστάμενη μορφή του Σχεδίου δεν καλύπτει τις ανάγκες των δικαιούχων.

Την ίδια στιγμή, το 26% των πολιτών πιστεύουν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη μορφή του σχεδίου είναι η επιβάρυνση των φορολογουμένων αλλά και τα γραφειοκρατικά προβλήματα για την υποβολή της αίτησης (21%).

Το 42% εκφράζουν επίσης την άποψη ότι από το Σχέδιο «Εστία» θα επωφεληθούν περισσότερο οι τράπεζες. Ενώ ένα 28% πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Μόνο το 17% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν οι δικαιούχοι.

Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 74% πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση χρόνου για τις αιτήσεις ένταξης στο Σχέδιο «Εστία».

Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη στο κατά πόσον το Σχέδιο «Εστία» θα είναι βιώσιμο, ενώ το 68% δηλώνουν άγνοια σε ερώτηση εάν εμπίπτουν στους δικαιούχους του Σχεδίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 14-16 Οκτωβρίου 2019. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι έχετε κατανοήσει τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του Σχεδίου;

Πολύ 10%

Αρκετά 23%

Λίγο 45%

Καθόλου 22%

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η υφιστάμενη μορφή του Σχεδίου καλύπτει τις ανάγκες των δικαιούχων;

Σε μεγάλο βαθμό 12%

Σε αρκετό βαθμό 26%

Σε μικρό βαθμό 46%

Καθόλου 13%

ΔΓ/ΔΑ 3%

Το 67% των πολιτών δηλώνουν ότι έχουν κατανοήσει λίγο ή και καθόλου τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του Σχεδίου «Εστία». Ταυτόχρονα, η μεγάλη πλειοψηφία (59%), πιστεύουν ότι η υφιστάμενη μορφή του σχεδίου δεν καλύπτει τις ανάγκες των δικαιούχων.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα οφέλη του Σχεδίου «Εστία»;

Οικονομική διευκόλυνση των δανειοληπτών 51%

Προστασία της πρώτης κατοικίας 27%

Προστασία των κυπριακών τραπεζών 10%

Κανένα όφελος 7%

Άμβλυνση του προβλήματος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων 3%

Αναβάθμιση της οικονομίας 1%

Μείωση των παράνομων δανείων 1%

Και ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη μορφή του Σχεδίου;

Επιβάρυνση των φορολογουμένων 26%

Γραφειοκρατικά προβλήματα για την υποβολή της αίτησης 21%

Δεν επιβεβαιώνεται η διασφάλιση της πρώτης κατοικίας 15%

Μεγάλο κόστος για την υποβολή της αίτησης 13%

Δεν γίνεται διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων των δικαιούχων 11%

Το σχέδιο δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες 7%

Δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση αναφορικά με τις πρόνοιες του σχεδίου 5%

Προστασία των στρατηγικών κακοπληρωτών 4%

Ποιοι πιστεύετε ότι θα επωφεληθούν περισσότερο από το Σχέδιο «Εστία»;

Οι τράπεζες 42%

Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές 28%

Οι δικαιούχοι 17%

Το κράτος 9%

Η οικονομία 4%

Η κοινή γνώμη σε ποσοστό 51% θεωρεί ότι το σημαντικότερο όφελος του Σχεδίου «Εστία» είναι η οικονομική διευκόλυνση των δανειοληπτών αλλά και η προστασία των κυπριακών τραπεζών (27%).

Την ίδια στιγμή το 26% των πολιτών πιστεύουν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη μορφή του σχεδίου είναι η επιβάρυνση των φορολογουμένων αλλά και τα γραφειοκρατικά προβλήματα για την υποβολή της αίτησης (21%).

Το 42% εκφράζουν επίσης την άποψη ότι από το Σχέδιο «Εστία» θα επωφεληθούν περισσότερο οι τράπεζες. Ενώ ένα 28% πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Μόνο το 17% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν οι δικαιούχοι.

Βαθμός συμφωνίας με δηλώσεις για το Σχέδιο «Εστία»:

Με την υποβολή του σχεδίου «Εστία» γίνεται δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δικαιούχου στην τράπεζα

Συμφωνώ 82% Διαφωνώ 18%

Η διασφάλιση της πρώτης κατοικίας είναι αδιαμφισβήτητος όρος του Σχεδίου και θα τηρηθεί πλήρως

Συμφωνώ 58% Διαφωνώ 42%

Οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν μέρος του κόστους για το σχέδιο «Εστία»

Συμφωνώ 62% Διαφωνώ 38%

Με την εφαρμογή του Σχεδίου «Εστία» η οικονομία θα επωφεληθεί και θα ανακάμψει

Συμφωνώ 42% Διαφωνώ 58%

Με την εφαρμογή του Σχεδίου «Εστία» στηρίζεται η κοινωνική συνοχή

Συμφωνώ 63% Διαφωνώ 37%

Μέχρι στιγμής, η κατάθεση αιτήσεων για το Σχέδιο «Εστία» είναι πολύ χαμηλή, πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση χρόνου για τις αιτήσεις;

Ναι 74%

Όχι 26%

Πιστεύετε ότι οι δικαιούχοι του Σχεδίου θα λάβουν αποτελεσματική βοήθεια από το σχέδιο «Εστία»;

Ναι 57%

Όχι 43%

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 74% πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση χρόνου για τις αιτήσεις ένταξης στο Σχέδιο «Εστία».

Παράλληλα ένα 57% πιστεύουν ότι οι δικαιούχοι του σχεδίου θα λάβουν αποτελεσματική βοήθεια από το Σχέδιο, ενώ ένα μεγάλο 43% πιστεύουν ότι οι δικαιούχοι δεν θα λάβουν αποτελεσματική βοήθεια.

Πιστεύετε ότι το Σχέδιο «Εστία» είναι βιώσιμο;

Ναι 52%

Όχι 48%

Γνωρίζετε εάν εμπίπτετε στους δικαιούχους του Σχεδίου;

Ναι 32%

Όχι 68%

Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη στο κατά πόσον το Σχέδιο «Εστία» θα είναι βιώσιμο, με το 52% να δηλώνουν ότι θα είναι βιώσιμο και το 48% να πιστεύουν ότι δεν θα είναι βιώσιμο.

Άγνοια δηλώνουν το 68% των πολίτων σε ερώτηση εάν εμπίπτουν στους δικαιούχους του Σχεδίου.

Υποστηρίξτε τη