Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Υπουργείο Παιδείας: Πέντε στόχοι σε δύο χρόνια

Ο Υπουργός Παιδείας, σε συνέντευξή του στη «Σ», αναλύει τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη διετία και καταγράφει τις κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα

Σε πέντε πυλώνες θα επικεντρωθούν κατά τα επόμενα δύο χρόνια οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας. Τους εν λόγω στόχους ανέλυσε σε συνέντευξή του στη «Σ» ο αρμόδιος Υπουργός, Κώστας Χαμπιαούρης, κάνοντας παράλληλα αναφορά και στα όσα έχουν αλλάξει φέτος στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ανά βαθμίδα. Ο κ. Χαμπιαούρης δεν παραλείπει να μιλήσει, επίσης, για τους στόχους που προωθούνται και στους άλλους τομείς δραστηριοτήτων του Υπουργείου του, δηλαδή τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Κύριε Υπουργέ, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου σας για την επόμενη διετία;

 1. Η αξιολόγηση του μαθητή σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές τόσο στον προγραμματισμό όσο και στην ίδια τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης στην τάξη. Η όλη προσπάθεια εδράζεται στην Πρόταση για τη διαμόρφωση Ενιαίου Συστήματος Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας και αφορά σε σύγχρονες μορφές αξιολόγησης, καλλιεργώντας τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις βασικές δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών μας σε όλα τα μαθήματα και σε όλες τις ηλικίες. Ήδη από τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζεται σταδιακά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 2. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Καταθέσαμε πρόταση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει συμφωνημένη πολιτική, στη βάση της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται και θα ενδυναμώνονται συνεχώς, από την πρώτη ημέρα διορισμού τους στην εκπαίδευση μέχρι το τέλος της καριέρας τους. Το προτεινόμενο νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο πεπαλαιωμένο σύστημα, αφού, στη βάση επιστημονικών κριτηρίων, υιοθετούνται συγκεκριμένες δράσεις μονιμοποίησης εκπαιδευτικών, συνεχούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης και προαγωγής τους. Το νέο σύστημα θα αποτελέσει μοχλό πίεσης για σοβαρές και ποιοτικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο προτεινόμενο σύστημα, η αξιολόγηση διατηρεί τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση όλων όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία: των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών, των γονέων ή κηδεμόνων και του εκπαιδευτικού συστήματος ευρύτερα. Ο διάλογος είναι σε εξέλιξη και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί.
 3. Η ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η δράση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται, μετά και από τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους οποίους έχει μετακαλέσει στην Κύπρο το ΥΠΠΑΝ. Συγκεκριμένα, οι φάσεις υποδοχής στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση ενισχύονται, με παράλληλη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης κατά την υποδοχή κυρίως, καθώς και με την υιοθέτηση πλήρους μηχανισμού παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων αυτών στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Στόχος είναι τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία να μαθαίνουν ελληνικά πριν παρακολουθήσουν πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο. Επιπλέον, ενισχύεται η καλλιέργεια και άλλων δεξιοτήτων των παιδιών αυτών σε άλλα θέματα, εκτός της γλώσσας, όπως η μαθηματική σκέψη, οι φυσικές επιστήμες κ.ά., δράση που θα διευκολύνει την ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
 4. Ειδική Εκπαίδευση - Ενιαία Εκπαίδευση. Το ΥΠΠΑΝ προωθεί αλλαγές, τόσο στο νομοθετικό όσο και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε η ενιαία εκπαίδευση να γίνει πραγματικότητα για όλα τα παιδιά. Μέσω των αλλαγών και ρυθμίσεων που προωθούνται, οι μαθητές με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας θα έχουν καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση, μέσω της διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της ικανοποίησης βασικών μαθησιακών αναγκών τους. Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ είναι η εναρμόνιση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές αντιλήψεις, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση μαζί με τους/τις συνομήλικούς/συνομήλικές τους. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο εξασφάλισε τεχνική βοήθεια από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται. Μέσω της τεχνικής βοήθειας, το ΥΠΠΑΝ συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, ο οποίος θεωρείται ο κατ’ εξοχήν φορέας που ασχολείται με τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Οι εμπειρογνώμονες ετοίμασαν προσχέδιο νέας νομοθεσίας, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση και παρουσιάστηκε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει πρόσθετη βοήθεια και οι εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με το ΥΠΠΑΝ, με σκοπό τη διαμόρφωση σχετικών Κανονισμών. Αναμένεται γύρω στο τέλος του 2020 να έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία τόσο του Νόμου όσο και των Κανονισμών, οι οποίοι θα προωθηθούν μαζί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, ικανοποιώντας το αίτημα των εμπλεκόμενων φορέων.
 5. Η πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας. Μέσα από νέες δομές και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, το ΥΠΠΑΝ αναβαθμίζει τις δράσεις του και προωθεί πιο αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παραβατικότητας, οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά όλες τις άλλες πολιτικές. Έτσι, μέσω της προώθησης ολοκληρωμένων και αξιολογημένων παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία, από την προδημοτική μέχρι το λύκειο, καθώς και αποκεντρωμένων δράσεων άμεσης παρέμβασης, το ΥΠΠΑΝ υλοποιεί την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο. Επιπλέον, το ΥΠΠΑΝ εγκαθιδρύει μηχανισμό καταγραφής, παρακολούθησης και έρευνας στα θέματα της παραβατικότητας, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ποια η πολιτική και οι δράσεις σας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη;

Το ΥΠΠΑΝ θέτει ψηλά στις προτεραιότητές του τα θέματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, υλοποιώντας την Εθνική Στρατηγική για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με επίκεντρο την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία παρακολουθείται, εφαρμόζεται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΥΠΠΑΝ.

Με την ευκαιρία αυτή αναφέρω ότι οι πολιτικές και δράσεις, που έχουν σχεδιασθεί για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, για το 2020 επικεντρώνονται στην ίδια τη σχολική μονάδα και στην ποιοτική αναβάθμισή της με την προώθηση δύο νέων κεντρικών δράσεων: α) του Προγράμματος Πρασινίζω τα σχολεία-Πρασινίζω τη γειτονιά μου, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το 2020 με στόχο να ενισχύσει το Πράσινο σε τοπικό επίπεδο, ξεκινώντας από το σχολείο, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση του μικροκλίματος, στην αύξηση του αστικού πρασίνου και στην περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά κυρίως της περιβαλλοντικής δράσης όλων μας, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες αλληλεπιδραστικού τύπου και β) του προγράμματος «Εσύ πιο ’’Π’’ υιοθετείς; Το Πλαστικό ή το Περιβάλλον;», με στόχο να εφοδιάσει τον κάθε μαθητή/τρια με μία ειδική τσάντα, ένα φιλοπεριβαλλοντικό καλαμάκι και ένα ειδικό ποτήρι (ή παγουρίνο για παιδιά μικρότερων ηλικιών), τα οποία θα χρησιμοποιούν στο σχολείο και στην καθημερινότητά τους σε αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας, του πλαστικού καλαμιού και της πλαστικής μπουκάλας/ποτηριού. Επιδίωξη του ΥΠΠΑΝ είναι όλοι οι μαθητές/τριες του τόπου μας, περίπου 110.000 στον αριθμό, σταδιακά, να έχουν το δικό τους «οπλοστάσιο» κατά του πλαστικού, το οποίο θα τους συντροφεύει καθημερινά.

Παράλληλα, ενισχύσαμε το Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη λειτουργία, από τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2010, δύο νέων Κέντρων, στο Κοιλάνι και την Παναγιά.

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές στις βαθμίδες εκπαίδευσης και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέχρι σήμερα;

Στην Προδημοτική και Δημοτική έχουμε:

 • Την επέκταση του ορίου ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Προδημοτική τάξη και στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Η Απόφαση άρχισε να εφαρμόζεται από φέτος στην Προδημοτική Εκπαίδευση.
 • Την εφαρμογή του προγράμματος S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering και Mathematics) σε εννέα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2019-2020.
 • Την εισαγωγή του μαθήματος των Γαλλικών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ενιαίων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.
 • Την ενίσχυση της διδασκαλίας δεξιοτήτων χρήσης Ψηφιακών Τεχνολογιών στις Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικών Σχολείων.
 • Την εισαγωγή του θεσμού του Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.
 • Την ενίσχυση του θεσμού του Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία.

Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση:

● Την εφαρμογή της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο των τετραμήνων.

● Τη μετατροπή της Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική Εμπορική Σχολή Ειδικού Ενδιαφέροντος.

● Την υλοποίηση σχεδίου δράσης για την αναβάθμιση της λειτουργίας των εσπερινών σχολείων.

● Τη δωρεάν συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις ECDL.

● Τη σύσταση Επιτροπής για την εισαγωγή των S.Τ.Ε.Μ. στη Μέση Γενική Εκπαίδευση.

● Την προώθηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου-Παραχώρηση ψηφιακών συσκευών τύπου ταμπλέτας σε μαθητές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

● Τη μετατροπή και λειτουργία του Γυμνασίου Δερύνειας από τον Σεπτέμβριο του 2020 σε Γυμνάσιο-Λύκειο Δερύνειας-Σωτήρας.

● Την ψήφιση του Νόμου που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.

● Την πιλοτική εφαρμογή της πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας.

Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση:

● Το Σχέδιο Δράσης για τα σχολικά εγχειρίδια της Τεχνικής Εκπαίδευσης, το οποίο ετοιμάστηκε από το ΥΠΠΑΝ και ήδη άρχισε να υλοποιείται, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα με τον καλύτερο τρόπο.

● Την ένταξη, για πρώτη φορά, στα διδακτικά βιβλία της σχολικής χρονιάς 2019-2020, 110 νέων τίτλων βιβλίων των ΕΠΑΛ Ελλάδας (εκδόσεις ΙΤΥΕ), τους οποίους επέλεξαν η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

● Την ενίσχυση, τον τελευταίο χρόνο, με προσωπικό της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

● Τη δημιουργία νέων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι δίνουν νέα προοπτική στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (π.χ. Αμπελουργίας-Οινοποιίας, Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας, Αισθητικής, Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων κ.ά.).

● Την υλοποίηση, σε μεγάλο βαθμό, του Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τον όποιο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο το 2015 και ο οποίος αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.

● Την ανέγερση του καινούριου υπερσύγχρονου κτηρίου των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) στη Λεμεσό. Το κτήριο θα περιλαμβάνει υψηλής τεχνολογίας εργαστήρια και υποδομή.

● Τη μετατροπή του Λυκείου Έμπας σε Λύκειο και Τεχνική Σχολή.

 • Προχωρούν οι διαδικασίες για δημιουργία Τεχνικής Σχολής στην περιοχή Ριζοελιάς στην Αραδίππου (Λάρνακα).
 • Τα σχέδια για την ανέγερση της νέας Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) Λεμεσού, δαπάνης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Τα έργα αναμένονται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2021 και υπολογίζεται να ολοκληρωθούν το 2025.

Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

● Την επέκταση και βελτίωση της συνεχούς, συστηματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης (Επαγγελματική Μάθηση).

● Τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με την αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας.

● Την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), ώστε να υποστηρίζεται η καινοτομία και να επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας και μάθησης.

● Τον συντονισμό δράσεων πρόληψης της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία.

● Τον συντονισμό δικτύου σχολείων που υλοποιούν τον κώδικα της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ.

● Την επέκταση και καθιέρωση προγραμμάτων και δράσεων για τη διασπορά (διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και γνωριμία με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου).

Όσον αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πού βρισκόμαστε;

Το ΥΠΠΑΝ έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων με στόχο να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό και διεθνές Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο. Δεν θα παραλείψω να αναφερθώ στη δημιουργία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, του πιο σημαντικού ίσως φορέα στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΑΕ) της Κύπρου, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου να καταστεί η Κύπρος κέντρο προσφοράς ποιοτικής Ανώτερης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, σημαντική είναι και η δυνατότητα που έχει δοθεί στα δημόσια Πανεπιστήμια να παρέχουν προγράμματα σπουδών σε γλώσσες πέραν της Ελληνικής. Περαιτέρω, το ΥΠΠΑΝ προωθεί τη διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, μέσω της διαβούλευσης και της υπογραφής Εκπαιδευτικών Συμφωνιών, Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών και Μνημονίων Συναντίληψης, της διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων, της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκθέσεις, όπως και της προώθησης της κινητικότητας φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών. Σημαντική επίσης είναι η ενίσχυση της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας.

Σημειώνεται, επίσης, για παράδειγμα, ότι για την ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ αποφασίστηκε η διάθεση μέρους του οικισμού «Βερεγγάρια» που βρίσκεται στα Κάτω Πολεμίδια για σκοπούς άμεσης αντιμετώπισης των στεγαστικών αναγκών του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα για την ανέγερση φοιτητικών εστιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και εργαστηριακών χώρων.

Σημαντικό κομμάτι του Υπουργείου αποτελεί και ο Πολιτισμός…

Συμφωνώ γι’ αυτό και οι στόχοι του ΥΠΠΑΝ επικεντρώνονται: στην παροχή ουσιώδους στήριξης της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και στην προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας, καθώς και στη διασφάλιση, σε σημαντικό βαθμό, της πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό.

Σημειώνω πως προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού, για τη σύσταση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κύπρου, ως επίσης οι εργασίες για δημιουργία Πολιτιστικού Χωριού στη Λέμπα. Επίσης η Διυπουργική Επιτροπή προχωρεί άμεσα με την εισήγησή της προς το Υπουργικό Συμβούλιο για χωροθέτηση της Κυπριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασής του.

Πολύ σημαντική είναι και η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών με την εκλογή των 12 Ιδρυτικών της Μελών. Σημειώνεται, επίσης, η πλούσια και πολυεπίπεδη δράση που αναπτύσσουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ μέσω θεσμών όπως π.χ. το Διεθνές Φεστιβάλ «ΚΥΠΡΙΑ», τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικών Ταινιών Μικρού Μήκους, η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού, Φεστιβάλ Νέας Μουσικής κ.ά.

Για τον τομέα της Νεολαίας;

Σημειώνουμε τα πιο κάτω:

● Την ολοκλήρωση του πρώτου 3ετούς Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

● Την προώθηση της Νεολαίας σε διεθνείς οργανισμούς.

● Τη διοργάνωση της 3ης Εθνικής Συνόδου Νέων, με θέμα «Challenge your future: Δεξιότητες, Τάσεις, Ευκαιρίες».

● Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία 2019-2027.

● Τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το νέο πρόγραμμα εθελοντισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

● Έχουμε υιοθετήσει, επί της αρχής προτάσεις: για τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Νεολαίας, για την ενδυνάμωση προγραμμάτων Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανολογίας, Τεχνών και Μαθηματικών (STEAM) και τη δημιουργία Ινστιτούτου Πολιτικής για τη Νεολαία.

Και τέλος στον τομέα του Αθλητισμού;

Παρουσιάσαμε πρόσφατα στο (ΥΠΠΑΝ) την Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θέτει ως βασική προτεραιότητά του τον Αθλητισμό, γιατί πιστεύει στις διαχρονικές αξίες που καλλιεργεί και αναπτύσσει.

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από τους οποίους αναμένεται να αποστείλουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους, στη βάση πάντα των στρατηγικών σχεδιασμών του κάθε φορέα.

Σημειώνω την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης Παιδιών και Εφήβων Σχολικής Ηλικίας, την ανάθεση σε διεθνή εταιρεία της ετοιμασίας του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Σχολικό Αθλητισμό, ενώ δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στις διαδικασίες για έναρξη κατασκευής του νέου γηπέδου στη Λεμεσό.

Υποστηρίξτε τη