Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αυξάνεται ο πληθυσμός της Κύπρου

Μπορεί στατιστικά η Κύπρος να επιδεικνύει θετικό πρόσημο όσον αφορά την αύξηση του πληθυσμού, ωστόσο σε σημαντικούς τομείς παραμένει σε χαμηλή θέση στις χώρες της Ευρώπης

Η έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας «Η Κύπρος σε αριθμούς» παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τον πληθυσμό, την εκπαίδευση, την ανεργία και πολλά άλλα. Ο πληθυσμός, όπως δείχνουν οι αριθμοί, φαίνεται να αυξήθηκε, οι γεννήσεις είναι περισσότερες από τους θανάτους, αλλά όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, την ανεργία και τη φτώχια, η Κύπρος παραμένει σε χαμηλές θέσεις ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Αύξηση του πληθυσμού

Μέχρι το τέλος του 2019 ο πληθυσμός της Κύπρου άγγιξε τους 888.000, ενώ το 2016 ήταν 854.000, με τις γυναίκες να υπερισχύουν σε αριθμό των ανδρών (453.500 χιλιάδες γυναίκες και 434.500 άνδρες). Το 67,7 % του πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 15 με 64 ετών.

Όσον αφορά τις επαρχίες, η Λευκωσία κατέχει τα ηνία με 346.400 πληθυσμό, ενώ ακολουθεί η Λεμεσός με 248.300, η Λάρνακα με 149.000, η Πάφος με 95.400 και η Αμμόχωστος με 48.900. Ο πληθυσμός μιας συγκεκριμένης περιοχής ορίζεται ως ο αριθμός των ανθρώπων που συνήθως ζουν στην περιοχή αυτή, όπως καταμετρήθηκε την 1η Ιανουαρίου ενός συγκεκριμένου έτους.

Πιο πολλές οι γεννήσεις

από τους θανάτους

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι γεννήσεις για το 2019 έφτασαν τις 9.548, ενώ το 2016 ήταν 9.455. Το ποσοστό γονιμότητας αυξήθηκε κατά 1,3 %. Όσον αφορά τους θανάτους το 2019, καταγράφηκαν 6.239 ενώ το 2016, 5.471.

Αύξηση σημειώθηκε, επίσης, στον αριθμό των γάμων που τελέστηκαν κατά το 2019. Συγκεκριμένα, έχουν τελεστεί 14.854 γάμοι, ενώ το 2016, 13.558. Αύξηση ωστόσο παρατηρήθηκε και στον αριθμό διαζυγίων, όπου το 2016, 1.948 ζευγάρια έλυσαν τα δεσμά του γάμου, ενώ το 2019 καταγράφηκαν 2.308 διαζύγια.

H θέση της Κύπρου ανάμεσα

στις χώρες της Ευρώπης

Η Κύπρος είναι η τρίτη μικρότερη χώρα σε πληθυσμό από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Ο πληθυσμός της Κύπρου αποτελεί το 0,2% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ των 28.

Το ποσοστό εξάρτησης ηλικιωμένων στην Κύπρο είναι ανάμεσα στα χαμηλότερα στην ΕΕ και συγκεκριμένα το 4ο χαμηλότερο. Ωστόσο, η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση στην Κύπρο κατατάσσεται ανάμεσα στις υψηλότερες της ΕΕ.

Ανεργία και φτώχια

Καθόλου ευχάριστη η εικόνα όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση, ειδικά των νέων, εφόσον το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Κύπρο κατά το 2018 ήταν στο 20,2% και είναι το έβδομο υψηλότερο στην ΕΕ.

Σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, η Κύπρος έχει υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχια ή κοινωνικό αποκλεισμό από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στις 5 χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης (10,2%).

Εκπαίδευση και υγεία

Δύο τομείς στους οποίους ένα κράτος οφείλει να επενδύσει, ώστε να παρέχει προοπτικές και ασφάλεια στους πολίτες του. Στον τομέα της εκπαίδευσης τα νέα είναι πιο ευχάριστα εφόσον η χώρα κατέχει την τέταρτη θέση στην ΕΕ όσον αφορά τη δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση ως ποσοστό στο ΑΕΠ. Συμπληρωματικά, η Κύπρος έχει το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό νέων (20-24 χρονών) με μορφωτικό επίπεδο τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση στην Κύπρο βρίσκεται στην εικοστή πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Παράλληλα, η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση σε ποσοστά πληθυσμού ηλικίας 30-34 χρονών με προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 58,2%. Μάλιστα έχει ξεπεράσει τον στόχο του 46%, που έχει τεθεί στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Στον αντίποδα ο τομέας της υγείας, όπου οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι πιο χαμηλές λόγω της μέχρι πρότινος απουσίας εθνικού σχεδίου ασφάλισης υγείας (2017). Όσον αφορά τον αριθμό των νοσηλευτών που αναλογούν σε 100.000 κατοίκους, είναι από τους χαμηλότερους ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αντίθεση με τους οδοντίατρους, των οποίων ο αριθμός είναι ο δεύτερος υψηλότερος ανάμεσα στην ΕΕ.

Social media fans

Οι Κύπριοι είναι οπαδοί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αν κάποιος δεν το πρόσεξε ήδη, αυτό καταδεικνύεται από τα ευρήματα της έρευνας. Τα στοιχεία λοιπόν που συγκεντρώθηκαν ανεβάζουν την Κύπρο ψηλά στο βάθρο της χρήσης των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το ποσοστό τόσο των ατόμων όσο και των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28, κατατάσσοντας τη χώρα στην 4η θέση.

Όσον αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις στις επιχειρήσεις, η Κύπρος κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28, ενώ στα νοικοκυριά βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο.

Υποστηρίξτε τη