Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

ΜΕΝΝ Μακάρειου Νοσοκομείου: 630 νεογνά νοσηλεύθηκαν το 2020

Σήμερα, η ΜΕΝΝ αποτελεί το μοναδικό κέντρο εντατικής νοσηλείας νεογνών επιπέδου ΙΙΙ και δέχεται παραπομπές πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών από τις 23 εβδομάδες κύησης μέχρι την 14η ημέρα ζωής, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε παγκύπρια βάση, καθώς και από τις Βρετανικές Βάσεις και κάποιες φορές και από τα κατεχόμενα

Συνολικά 630 νεογνά, πρόωρα και τελειόμηνα, νοσηλεύθηκαν το 2020 στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Μακάρειου Νοσοκομείου. Στόχος της ΜΕΝΝ είναι πάντοτε η επιβίωση ενός νεογνού με τις ελάχιστες, κατά το δυνατόν, επιπλοκές και για την πραγματοποίηση του σημαντικού αυτού στόχου, το προσωπικό εργάζεται με ζήλο και αυταπάρνηση, πολλές φορές κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη της ΜΕΝΝ, Βοηθός Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» του ΟΚΥπΥ, Δρ Θάλεια Παπαδούρη, σε συνέντευξή της στο ένθετο «Υγεία», μιλά για τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η ΜΕΝΝ, η οποία σήμερα αποτελεί το μοναδικό κέντρο παραπομπής για νοσηλεία πρόωρων νεογνών ηλικίας κύησης 23 εβδομάδων μέχρι την 14η ημέρα ζωής για τελειόμηνα νεογνά, και δέχεται περιστατικά από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε παγκύπρια βάση, καθώς και από τις Βρετανικές Βάσεις και κάποιες φορές και από τα κατεχόμενα. Περαιτέρω, εξηγεί πώς επηρέασε η πανδημία τη λειτουργία της Μονάδας, ενώ αναφέρεται και στα επόμενα σχέδια του ΟΚΥπΥ, που σκοπό έχουν την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των ήδη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας που παρέχονται.

- Κυρία Παπαδούρη, αρχικά θα θέλαμε να μας περιγράψετε με λίγα λόγια το προφίλ της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο.

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) στο Νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάρειος ΙΙΙ» (ΝΑΜ ΙΙΙ) του ΟΚΥπΥ ιδρύθηκε το 1985. Η ίδρυση της ΜΕΝΝ έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της περιγεννητικής ιατρικής και νεογνολογίας στην Κύπρο, ευαισθητοποίησε την κυπριακή κοινωνία και το κράτος για τα προβλήματα της νεογνικής ηλικίας και συνέτεινε στη σημαντική βελτίωση των δεικτών νεογνικής και βρεφικής θνησιμότητας στη χώρα μας.

Σήμερα, η ΜΕΝΝ αποτελεί το μοναδικό κέντρο εντατικής νοσηλείας νεογνών επιπέδου ΙΙΙ και δέχεται παραπομπές πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών από τις 23 εβδομάδες κύησης μέχρι την 14η ημέρα ζωής, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε παγκύπρια βάση, καθώς και από τις Βρετανικές Βάσεις και κάποιες φορές και από τα κατεχόμενα.

Κατά το 2020 νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ του ΝΑΜ ΙΙΙ συνολικά 630 νεογνά, πρόωρα και τελειόμηνα.

thumbnail_image1.jpg

- Πόσα άτομα στελεχώνουν τη Μονάδα σήμερα και πόσες κλίνες διαθέτει;

Η ΜΕΝΝ του ΝΑΜ ΙΙΙ του ΟΚΥπΥ αριθμεί σήμερα 48 κλίνες (θερμοκοιτίδες/κρεβάτια), 25 εντατικής νοσηλείας επιπέδου ΙΙΙ και 23 ενδιάμεσης νοσηλείας επιπέδου ΙΙ.

Στη ΜΕΝΝ εργοδοτούνται δύο Βοηθοί Διευθυντές Παιδιατρικής, συμπεριλαμβανομένης της Επιστημονικά Υπεύθυνης της ΜΕΝΝ, και 5 ιατρικοί λειτουργοί, όλοι παιδίατροι με εξειδίκευση στην Εντατικολογία Νεογνών.

Το εξειδικευμένο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, βασικά και ισότιμα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της ΜΕΝΝ, διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην επίτευξη των στόχων για βέλτιστη παροχή κλινικής φροντίδας.

thumbnail_image4.jpg

- Πόσο σημαντικό είναι το έργο που επιτελεί η Μονάδα;

Το έργο της ΜΕΝΝ του ΝΑΜ ΙΙΙ είναι σημαντικό και πολυδιάστατο.

Η Μονάδα είναι αδιαμφισβήτητα το κέντρο αναφοράς της χώρας μας για όλα τα σοβαρά και επιπεπλεγμένα περιστατικά που αφορούν πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά, κυρίως για προβλήματα που σχετίζονται με την προωρότητα και την αναπνευστική δυσχέρεια. Στη ΜΕΝΝ νοσηλεύονται όμως και νεογνά με σοβαρά παιδοχειρουργικά, παιδοκαρδιολογικά, παιδονευρολογικά, μεταβολικά, γενετικά προβλήματα που χρήζουν διαγνωστικής αξιολόγησης, αντιμετώπισης και θεραπείας κατά τη νεογνική περίοδο.

Στη ΜΕΝΝ, τα νεογνά μπορούν να υποστηριχθούν αναπνευστικά με όλους τους τρόπους συμβατικού μηχανικού αερισμού, αλλά και με τη χορήγηση εναλλακτικών τρόπων αναπνευστικής υποστήριξης.

Επίσης στη Μονάδα μας είναι δυνατή η χορήγηση μονοξειδίου του αζώτου, όπως και θεραπευτικής υποθερμίας επί ενδείξεων, σε νεογνά σε βαριά κλινική κατάσταση. Το ποσοστό επιβίωσης στη ΜΕΝΝ αντιστοιχεί στο 98% και αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, οι νεογνολόγοι της ΜΕΝΝ φέρουν την ευθύνη για το Τμήμα Νεογνών (Επίπεδο I) του μαιευτηρίου του ΝΑΜ ΙΙΙ με 26 κλίνες, καθώς και για την αναζωογόνηση και σταθεροποίηση τελειόμηνων και πρόωρων νεογνών, συχνά κυήσεων υψηλού κινδύνου, στις αίθουσες τοκετών και χειρουργείων του ΝΑΜ ΙΙΙ.

Στη Μονάδα μας λειτουργεί Κλινική Νευροαναπτυξιακής Παρακολούθησης των νεογνών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ μέχρι την ηλικία των 2 ετών, για έγκαιρη παρέμβαση, όταν αυτή απαιτείται.

Ο ρόλος των νεογνολόγων της ΜΕΝΝ του ΝΑΜ ΙΙΙ δεν περιορίζεται μόνο στη νοσηλεία των σοβαρά πασχόντων νεογνών, αλλά επεκτείνεται και στην έρευνα, στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς μελέτες και δημοσιεύσεις, στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και πρωτοκόλλων και στην εκπαίδευση νοσηλευτών και μαιών, φοιτητών ιατρικής, ειδικευομένων παιδιατρικής και εξειδικευομένων νεογνολογίας.

thumbnail_18.ΔΡ.ΘΑΛΕΙΑ-ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ.jpg

- Μπορείτε να θυμηθείτε συγκεκριμένα περιστατικά που χαρακτηρίζουν τη σημαντικότητα της λειτουργίας της Μονάδας;

Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, όπου τόσο το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό της ΜΕΝΝ, επιτελώντας ένα πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο έργο, κράτησαν στη ζωή ένα βαριά πάσχον νεογνό και στήριξαν την οικογένειά του. Στόχος πάντοτε είναι η επιβίωση ενός νεογνού με τις ελάχιστες, κατά το δυνατόν, επιπλοκές. Για την πραγματοποίηση του σημαντικού αυτού στόχου, το προσωπικό εργάζεται με ζήλο και αυταπάρνηση, πολλές φορές κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

- Πόσο επηρέασε η πανδημία το έργο σας; Ποιες προκλήσεις κληθήκατε να αντιμετωπίσετε λόγω των περιοριστικών μέτρων;

Το ΝΑΜ ΙΙΙ του ΟΚΥπΥ είναι το κατ’ εξοχήν νοσοκομείο αναφοράς για τις επίτοκες, τα παιδιά και τα νεογνά που ανευρίσκονται θετικά στον ιό SARS-COV-2 και χρήζουν ενδονοσοκομειακής νοσηλείας. Στη ΜΕΝΝ, από τον Μάρτιο του 2020, νοσηλεύτηκαν τέσσερα νεογνά με COVID-19. Οι γιατροί της ΜΕΝΝ παρευρίσκονται σε όλους τους τοκετούς εγκύων, θετικών στον ιό SARS-COV-2 και διαχειρίζονται τα νεογνά αυτά μετά τη γέννησή τους. Δέκα νεογνά μητέρων θετικών στον ιό SARS-COV-2, έτυχαν νοσηλείας στη ΜΕΝΝ εξαιτίας προβλημάτων της νεογνικής περιόδου, κυρίως λόγω προωρότητας.

Με την έναρξη της πανδημίας και παρά τα περιοριστικά μέτρα, η λειτουργία της ΜΕΝΝ συνεχίστηκε αδιάλειπτα. Το προσωπικό ελάμβανε και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασποράς του ιού από την κοινότητα. Το επισκεπτήριο των γονέων των νοσηλευόμενων νεογνών, ακόμα και κατά τη διάρκεια των πρόσφατων περιοριστικών μέτρων, συνεχίστηκε σε καθημερινή βάση, με περιορισμό ωστόσο στη χρονική διάρκεια και στον αριθμό των επισκεπτών.

thumbnail_image0.jpg

- Θα αναπτυχθεί περαιτέρω η Μονάδα; Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των ήδη υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με πιο ενεργό συμμετοχή της οικογένειας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί με την κτηριακή αναβάθμιση και ανακαίνιση της ΜΕΝΝ, με την αναβάθμιση του εξοπλισμού, αλλά και με την περαιτέρω στελέχωση της Μονάδας με εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, όπως αυτή καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Υποστηρίξτε τη