Ήρθε η ώρα της αλήθειας

Ήγγικεν η ώρα

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι επιτακτική ανάγκη