Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Restart στην ορεινότητα

Για πρώτη φορά θεσπίζεται με νόμο η διαχείριση των ορεινών περιοχών, ώστε να επιτευχθεί επιτέλους η απαραίτητη αναγέννησή τους

Δεν είναι λίγα που περνούν οι ορεινές κοινότητες. Τόσο κοντά μας αλλά τόσο ξεκομμένες από εμάς, προσπαθούν να νικήσουν τον αδυσώπητο χρόνο, τη επιβεβλημένη αστυφιλία και την προτίμηση του Κυπρίου στις παράλιες περιοχές. Η εφαρμογή μιας Ολοκληρωμένης Πολιτικής για την Ανάπτυξη της Ορεινής Κύπρου, υιοθετώντας την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ), η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των θεμάτων για μια βιώσιμη ανάπτυξη του Τροόδους, ήταν αυτό που έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πολύ καιρό, ώστε να υπάρξει μια ουσιώδης εξέλιξη των περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων έχει την ευθύνη παρακολούθησης και συντονισμού της υλοποίησης των προωθούμενων δράσεων της ΕΣΑΟΚ.

Το κλειδί για βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, κ. Κώστας Χαμπιαούρης, με τον διορισμό του, έθεσε ως πρώτη προτεραιότητά του τη θεσμοθέτηση με νόμο της Αρχής της Ορεινότητας, γιατί, όπως υποστηρίζει, «πρόκειται για μια από τις βασικότερες δράσεις της ΕΣΑΟΚ, η οποία είναι το κλειδί και η βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων, αλλά παράλληλα και το εργαλείο προσανατολισμού πολιτικών αποφάσεων, καθώς και λειτουργίας ορισμένων βασικών θεσμών».

Στις 19 Μαΐου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής, με σκοπό τη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του νέου νομοσχεδίου για την ορεινότητα και την πολιτική ορεινών περιοχών της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή προεδρεύει η Επίτροπος Νομοθεσίας, με μέλη τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και τρεις εκπροσώπους από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η Επιτροπή ήδη ξεκίνησε τις εργασίες της με γνώμονα την ήδη ληφθείσα πολιτική απόφαση για θέσπιση νομοθεσίας για την ορεινότητα και οι εμπλεκόμενοι έχουν αρχίσει να καταθέτουν τις θέσεις τους που θα οδηγήσουν την Επίτροπο Νομοθεσίας στη σύνταξη νομοσχεδίου, μετά τη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του οποίου θα ακολουθήσει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για πρώτη φορά από ιδρύσεως της ΚΔ

Η Αρχή της Ορεινότητας όπως αυτή αναγνωρίζεται και διεθνώς, διατυπώνει τους γενικούς στόχους της ορεινής πολιτικής και επιβεβαιώνει την αρχή της προσαρμογής των δημόσιων πολιτικών στις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών. Επιπλέον, προσβλέπει στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του βουνού όσον αφορά το εισόδημα, την ποιότητα ζωής, την απασχόληση και τον ελεύθερο χρόνο και θα προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων αλλά και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμμετοχή των τοπικών δρώντων. Η Αρχή αυτή θα γίνει πραγματικότητα και στην Κύπρο.

Για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας προχωρεί η «Περί Θεσπίσεως της Αρχής της Ορεινότητας και της Πολιτικής Ορεινών Περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας» που απαιτείται για τον ορισμό των ορεινών περιοχών, την οριζόντια και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους και την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του βουνού.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, κ. Κώστα Χαμπιαούρη, ο οποίος μίλησε στη «Σ», «το Τρόοδος αποτελεί μια ζωτικής και στρατηγικής σημασίας εδαφική συνιστώσα της χώρας καθώς και διαχειριστή της μεγάλης εθνικής αξίας, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, γι’ αυτό οφείλουμε να εργαστούμε με ζήλο και αποφασιστικότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξή του, στη βάση των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και της μεγάλης μεταρρύθμισης της Κυβέρνησης που θα δώσει μια νέα δυναμική στις ορεινές περιοχές και θα τις καταστήσει ελκυστικό τόπο κατοικίας και δραστηριοποίησης».

Η Επίτροπος Νομοθεσίας κ. Λουΐζα Ζαννέτου αναφέρει ότι έχει ήδη αρχίσει τη μελέτη για τη σύνταξη του νομοσχεδίου, αφού αντάλλαξε απόψεις με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών και μελέτησε τα όσα έχουν αποφασιστεί σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τα όσα προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και νόμοι άλλων χωρών, όπως η Γαλλία. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νόμου στον οποίο να παρέχονται οι απαραίτητες ερμηνείες και τα κριτήρια για την ορεινότητα και τον καθορισμό των ορεινών περιοχών. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για τη λήψη αποφάσεων που θα έχουν επίκεντρο τις καθορισμένες ορεινές περιοχές με γνώμονα πάντοτε τη στήριξη, προώθηση και ενίσχυσή τους από την Κυβέρνηση, λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας που τους δίνει το χαρακτηριστικό της ορεινότητάς τους. Γι’ αυτό είναι σημαντική η συμβολή στο εγχείρημα αυτό εκτός του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, των Υπουργείων Εσωτερικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Υποστηρίξτε τη