Οι πρόσφυγες, η διεφθαρμένη ελίτ και οι ηγέτες - κομπάρσοι

Το σύνδρομο του ήλιου

Εν πλω

«Η ελπίδα μένει πάντα εδώ»

«Εις υγείαν των κορόιδων»

Η ευκαιρία που δεν δώσαμε

Η αξιοπρέπεια της τρέλας

Οι ήρωες και οι... «ήρωες»

Σαν να είσαι εδώ…

Επαν-ίσταμαι στον φόβο

Κάλλιο οι κόρακες, παρά οι κόλακες

Το πρωτόκολλο της υποκρισίας